Salangen-Nyheter

Mener kommunen kunne brøytet Høgdaveien:

– Bor folk i enden av veien

På sommeren er veien åpen for trafikk og da er det mange osm benytter seg av Høgda-veien. På vinteren er den stengt ettersom den ikke blir brøytet, noe som betyr at de som skal til innlandet må kjøre en 19 kilometer lang omvei.

På sommeren er veien åpen for trafikk og da er det mange osm benytter seg av Høgda-veien. På vinteren er den stengt ettersom den ikke blir brøytet, noe som betyr at de som skal til innlandet må kjøre en 19 kilometer lang omvei.

SJØVEGAN: Høgdaveien blir jo ikke brøyta på vinteren fordi Salangen kommune ikke har økonomi til dette. Bjørn Ivar Nyland er en av de som må kjøre 19 kilometer ekstra hver dag på grunn av denne innsparingen.

Publisert:

Annonse
Annonse

Høgdaveien er jo som kjent stengt på vinteren. Dette fordi det vil koste en del penger for å holde denne åpen på vinteren. Salangen kommune har ikke budsjettert med å holde denne veien åpen på vinteren. - Jeg leser jo på nettavisen at kommunen har lite brøyting for tiden, og jeg synes jo at kommunen kunne brøyta opp denne veien. Det ville jo gagnet dem som bor i området, og spesielt dem som pendler til innlandet. Ellers i året blir jo også denne veien mye brukt, så hvis kommunen hadde kapasitet, så ville det vært veldig bra at Høgdaveien ble brøytet. Veien er jo blitt vinterstengt for at kommunen ikke hadde økonomi, så synes jeg det er rart at de ikke har brøytet opp denne veien nå som kapasiteten har vært til stede, sier Bjørn Ivar Nyland.

Kjører 19 km ekstra daglig

Det hadde ihvertfall hjulpet på for Nyland, men også mange andre. – Jeg jobber på Setermoen, og må kjøre via Skårvika hver dag når jeg skal på jobb, i stede for Høgdaveien som er kortere vei, det er 19 km ekstra kjøring for dag, og som er helt unødvending. Og jeg vet om flere som arbeider på innlandet, når den er åpen så er den mye brukt. Uansett så møter man biler der de gangene den er åpen, da er det stor trafikk der så det er klart at veien har stor betydning for mange. Vi høper at veien skal bli åpen hele året. Det vil ta to mann kanskje en halv dag å brøyte den opp. Jeg synes det er litt rart at de ikke har tenkt den tanken selv heller, sier Bjørn Ivar Nyland til nettavisen.

Annonse