Salangen-Nyheter

Tilbyr halv stilling:

Ibestad kommune søker ny miljøterapeut

SØKER: Ibestad kommune søker etter ny miljøterapeut til halv stilling. Avbildet er enhetsleder Kirsten Wiik Johansen. FOTO: PRIVAT

SØKER: Ibestad kommune søker etter ny miljøterapeut til halv stilling. Avbildet er enhetsleder Kirsten Wiik Johansen. FOTO: PRIVAT

HAMNVIK: Det har blitt lyst ut en stilling som miljøterapeut i Ibestad kommune.

Publisert:

Annonse
Annonse

Nettavisen har snakket enhetsleder Kirstin Wiik Johansen. Hun forklarer at stillingen er på 50 prosent fast med mulighet for utvidelse på 30 prosent som prosjekt i ett år.

- Vi har fått prosjektmidler fra fylket for å kartlegge behovet og bygge opp en psykisk helsetjeneste tilpasset Ibestad kommune sitt behov. Tjenesten er under oppbygging og har ikke landet helt på struktur, så den som blir ansatt vil i stor grad være med på å påvirke og bygge opp et tverrfaglig godt fagtilbud for brukere av tjenesten, forklarer hun.

Hun forteller at alle er velkommen til å søke, men at det er krav om treårig relevant høgskole- eller universitetsutdanning og da helst vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog eller sosionom.

- Det er ønskelig med videreutdanning og erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helse. Det vil også være mulighet for den som blir ansatt å ta viderutdannelse innen fagfeltet. Kommunen har gode støtteordninger, og vil legge til rette for kompetanseheving. Personlig egnethet vil også bli vektlag, sier hun.

Behovet for ny miljøterapeut har blitt stadig større.

- Vi ser at det er og har vært stor pågang i tjenesten. Behovet er stort, sier Wiik Johansen.

Hun roser fagmiljøet som ligger rundt. Hun mener tjenesten er heldig som har ansatte med ulik høgskoleutdanning og som i tillegg har utdannelse på master-nivå.

- Det er et veldig godt fagmiljø. Det er veldig god tverrfaglighet i helsetjenesten her og det tenker vi er bra. Dette er en kreativ og positiv tjeneste og vi ønsker søkere velkommen. Vi er innovative og framoverlente og baserer oss på Recovery-begrepet, forklarer hun.