Salangen-Nyheter

Oppsittere på Rognså reagerer

Naust skaper irritasjon

Dette naustet som Berit Solvang fra Målselv har bygd/restaurert i fjærsteinene på Rognså, skaper irritasjon blant oppsittere i nabolaget. FOTO: JON HENRIK LARSEN

I sommer begynte Berit Oddny Pernille Solvang fra Målselv å bygge/restaurere naustet i fjærsteinene på Rognså som hun tidligere har kjøpt av Kurt Hanssen i Salangen. Solvang har forøvrig slekt her i bygda. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Naustet som Solvang hadde kjøpt av Hanssen var moden for renovering. Det ble i sommer i gangsatt renovering av byggverket og det ble da forbedret med ny konstruksjon i taket og i vegger samt i mur. Alt innenfor samme område som tidligere konstruksjon var. Men, det ble bygget inngang på øversiden med trapp og terrasse på forsiden av naustet. Det sistnevnte tingene var ikke søkt til kommunen om i henhold til plan og bygningsloven, før arbeidet var i gangsatt. Naustet står i dag på en grunn med flere oppsittere på Rognså.

Reagerer

Syv/åtte av oppsitterne på området reagerer på at naustet ble ført opp slik det ble, og med de utbygginger som nå er gjort med terrasse og trapp på byggverket. En av oppsitterne som har skrevet brev til Salangen kommune er Lillian Fjærvoll. Hun reagerer på at Berit Solvang bare har tatt seg tilrette på området, og mener at bruksområdet nå er endret.

- Jeg reagerer på at de bare har tatt seg tilrette, uten og søke grunneierne om tillattelse til dette. De hadde bygd før de hadde søkt om dette. Dette har vært en utfartsplass og badeplass i all tid for oss, sier Lillian Fjærvoll til nettavisen.

Det var 6.juni i år at Fjærvoll tok kontakt med Berit Oddny Pernille Solvang om byggingen, og markerte sitt syn på at dette ikke var søkt om.

- Det som har skjedd her av bygging av terrasse og trapp på naustet, gjør at det legger beslag på del av området. Vi føler oss ubekvem å bruke dette området nå. Hvis kommunen gir tillattelse til at naustet kan stå slik det nå er bygd, så vil jeg gå videre med saken til høyere innstanser, sier Lillian Fjærvoll til nettavisen.

Kommunens tilsvar

Salangen kommune har fått henvendelse fra oppsitterne i området på den aktuelle nybyggingen/renoveringen som har skjedd i Rognså-fjæra. De skriver i brev av 17.august- 2021 følgende til Berit Oddny Pernille Solvang:

- Vi viser til tilbakemelding på vår henvendelse vedrørende naustbygg, på tilsynelatende felles naustgrunn, på gården gnr 14. Vi har forståelse for at det ved opprusting av eksistende naust har oppstått behov for mer omfattene arbeider enn opprinnelig planlagt. Uavhengig av årsak, anser vi tiltaket for å være søknadspliktig, jf. Plan- og bygningsloven §§20-1,20-2. ( gjelder både riving og nybygg). Ut fra bilder av arbeider utført så lang, særlig mht. etablering av utvendig terasse / trapp, vil tiltaket måtte vurderes opp mot forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. Pbl §1-8. Vi har ikke grunnlag for vurdering av tiltaket for øvrig, før det foreligger tegninger. Salangen kommune ber derfor om at det fremmes søknad, med situasjonsplan, plan og fasadetegninger, nabovasling etc., så snart det lar seg gjøre, og senest innen 15.09.21, skriver saksbehandler Johan Harald Gamnes.

Ønsker ikke kommentere 

Nettavisen har kontaktet Berit Oddny Pernille Solvang i Målselv om saken. Hun ønsker ikke å kommentere saken til nettavisen før hun har fått nytt svar fra Salangen kommune på brev hun har sendt dem. Heller ikke tidligere eier av naustet Kurt Hanssen ønsker og kommentere saken til nettavisen, foruten om at han synes det er blitt et flott naust i fjærsteinene på Rognså.

Slik ser naustet ut i fjærsteinene på Rognså i Salangen, som ble bygd/restaurert i sommer av Berit Oddny Pernille Solvang. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Slik ser naustet ut i fjærsteinene på Rognså i Salangen, som ble bygd/restaurert i sommer av Berit Oddny Pernille Solvang. FOTO: JON HENRIK LARSEN