Salangen-Nyheter

Skal renovere Ibestadtunnelen:

- Vi er glade for oppdraget

I går ble kontrakten mellom Troms og Finnmark Fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert i Tromsø.

I går ble kontrakten mellom Troms og Finnmark Fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert i Tromsø.

I går ble kontrakten på mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og BMO Tunnelsikring AS signert.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det omfattende arbeidet i Ibestadtunnelen skal etter planen starte i løpet av oktober 2020. Arbeidet forventes ferdig medio juni 2022. Kontraktsummen lyder 210 954 192, 90,- eks. mva.

- Vi har hatt en god prosess fram til signeringa i dag og ser fram til å få Ibestadtunnelen godkjent etter tunnelsikkerhetsforskriften. Oppgraderinga blir bra for både privat- og næringstrafikken. I tillegg er det positivt at myke trafikanter vil kunne ferdes gjennom tunnelen når oppgraderinga er ferdigstilt, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen.

Omfattende

I Ibestadtunnelen skal det gjennomføres en omfattende oppgradering. Tre nye tekniske bygg skal på plass, det skal monteres tunnelventilasjon og nødstasjoner. Det skal trekkes nye elektrokabler, ny LED-belysning og rømningslys, DAB-radio og nødnett. Det blir videoovervåking i portalområdene, Co/No2 gassmålere, nødstrøm og tilknytning til VTS. Hele drenssystemet skal skiftes ut, montering av nye pumpeledninger og oljeutskiller. Entreprenør skal også videreføre det påbegynte arbeidet med vann- og frostsikring. Sist men ikke minst blir det gjort tilpasninger slik at det blir tillatt å sykle gjennom tunnelene.

- Når arbeidet starter vil det foregå både på dag og natt for å bli raskest mulig ferdig. Tunnelen blir derfor stengt med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Bilister oppfordres til å følge skilting på stedet eller sjekke 175.no, sier Østvik.

Annonse