Salangen-Nyheter

Representantene Rasmussen og Johannessen:

Trekker seg fra alle politiske verv

Hans Roar Rasmussen har nesten sittet en periode for Senterpartiet i Salangen i lokalpolitikken. Nå trekker han seg fra alle politiske verv i kommunestyret, levekårutvalget og formannskapet i Salangen kommune med hensyn til personlig helse. Foto: Jon Henrik Larsen

I dagens kommunestyremøte i Salangen skal to søknader om fritak fra politiske verv behandles.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I følge sakspapirene til møtet mandag 19.september gjelder dette representantene Hans Roar Rasmussen fra Senterpartiet og Eli Helene Johannessen fra Sosialistisk venstreparti. Sistnevnte sitter både som representant i kommunestyret og formannskapet, mens Rasmussen i dag er leder av levekårsutvalget, samt at han sitter i formannskapet og i kommunestyret.

Helsemessige årsaker

Representanten Hans Roar Rasmussen har søkt varig fritak fra folkevalgte verv, på grunn av helsemessige forhold.
I henhold til kommunelovens §7-9 gis det grunnlag for å innvilge fritak for en periode, eller permanent. Dette hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for ham eller henne. Sykdom/helsemessige forhold kommer inn under denne bestemmelsen.

Eli Helene Johannessen fra Salangen SV har søkt seg fritak fra alle politiske verv i kommunestyret og
formannskapet i Salangen kommune ut kommunestyreperioden. Dette på grunn av helsemessige årsaker. Foto: Knut-Arild Johansen

Representanten Eli Helene Johannessen, har søkt fra sine politiske verv ut perioden, med bakgrunn i sin helsemessige situasjon. Kommunelovens §7-9 gir grunnlag for å innvilge fritak for en periode, eller permanent. Dette hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for ham eller henne. Sykdom/helsemessige forhold kommer inn under denne bestemmelsen. Johannessen har opplyst om at hun kan i vareta sitt styreverv i Senja Avfall IKS ut perioden, dette er det formelt sett greit.

Kilde: Sakspapirer til kommunestyremøtet 19.september- 2022