Salangen-Nyheter

Isogaisa- festivalen:

20.000 kroner i støtte

Sjamanfestivalen Isogaisa i Lavangen får i år 20.000 kroner i festivalstøtte fra Troms fylkeskommune. FOTO: KNUT ARILD JOHANSEN

TENNEVOLL: Sjamanfestivalen Isogaisa i Lavangen får i år 20.000 kroner i festivalstøtte fra Fylkesrådet i Troms.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Fylkesrådet i Troms vedtar neste uke fordeling av tilskudd til 28 festivaler i hele fylket. Isogaisa- festivalen i Lavangen fikk også i fjor støtte fra Fylkeskommunen. I år kom det totalt inn 34 søknader til fristen 15. desember, og det ble søkt om i overkant av 4 millioner kroner. Fylkesrådet har fordelt hele ramma for 2018, som er på 2.157.300 kroner. Rent geografisk fordeler de 28 tilskuddene seg slik; to festivaler i Nord-Troms, seks festivaler i Sør-Troms, fire festivaler i Midt-Troms, og 15 festivaler i Tromsø-regionen.

Fylkesråd Sigrid Ina Simonsen forteller at festivalene betyr mye som møteplass for folk. FOTO: TROMS FYLKESKOMMUNE

Fordelingsløp

Alle festivaler som er inne i et treårig fordelingsløp allerede, er tildelt andre eller tredje tildeling i denne fordelinga. I 2018 er ytterligere syv festivaler innvilget en treårig tildeling med første år fra 2018.- Festivallandskapet i Troms er fantastisk mangfoldig, og det er spennende å se at vi år også har fått nye søkere inn i ordningen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), og fortsetter: - Festivalene betyr mye som møteplass for folk, og gir publikum i Troms store kunst- og kulturopplevelser. Det er også spennende å se at flere av festivalene er viktige nettverksskapere innad for sine bransjer og fagmiljøer, avslutter Simonsen.