Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Betingelser

Salangen-Nyheter.com – betingelser

Vilkår for abonnement på Salangen-Nyheter.com

1. Innledning
Disse vilkårene gjelder for bestilling og kjøp av abonnement på
Salangen-Nyheter.com.

Avtalen er bindende for begge parter når Salangen-Nyheter.com har registrert
bestillingen din.

2. Avtalepartene

Disse vilkårene gjelder mellom deg og
Nye Salangen-Nyheter AS (Org. nr. 928 785 181 )
Kongsveien 62
9350 SJØVEGAN

3. Abonnementet omfatter
Abonnementet gir tilgang til alt innhold i nettportalen til Salangen-Nyheter.com.

4. Levering og tilgang for brukeren
Vi leverer tilgang til nettportalen på Salangen-Nyheter.com. Eventuelle endringer
skjer på vilkår som blir omtalt på våre nettsider.

5. Retter
Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles med andre enn de
som bor i husstanden. Dersom du deler ditt brukernavn og passord i strid med dette, kan
Salangen-Nyheter.com straks stenge tilgangen din uten at du har krav på økonomisk
refusjon.

6. Angrerett
Ved kjøp av Salangen-Nyheter.com på nettet har du angrerett i samsvar med Lov
om opplysningsplikt og angrerett mv ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted. Skjema for angrerett følger med kvitteringen av ordren som du får ved
bestilling av abonnementet. Du har da rett til å gå i fra avtalen ved å gi
melding til Salangen-Nyheter.com innen 14 dager etter at du har mottatt skjemaet
for angreretten. Melding bør du gi skriftlig.

Dersom abonnementet starter og er tilgjengelig for deg i perioden hvor
angrerett kan gjøres gjeldende, skal du betale for den perioden du har
mottatt eller har hatt tilgang til Salangen-Nyheter.com.

7. Personopplysninger
Salangen-Nyheter.com lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler.

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til Salangen-Nyheter.com sin håndtering av dine personopplysninger. Salangen-Nyheter.com bruker opplysningene dine for å gjennomføre og administrere avtaleforholdet. Informasjonen kan også bli brukt for at Salangen-Nyheter.com skal oppnå større kunnskap om brukerne slik at avisa kan utvikle og forbedre produktene og abonnementsfordelene.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som Salangen-Nyheter.com har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg å ikke være korrekte. Du kan når som helst kreve at vi sletter opplysningene, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Salangen-Nyheter.com.
Du plikter å holde Salangen-Nyheter.com oppdatert om endringer av adresse eller lignende relevant for abonnementsforholdet. Slike endringer kan legges inn på brukerprofilen din på Salangen-Nyheter.com, eller ved å kontakte vårt kundesenter på tips@salangen-nyheter.com
Salangen-Nyheter.com er ansvarlig for håndteringen av opplysningene om deg. Ved spørsmål om bruken av personopplysningene kan du kontakte oss på tips@salangen-nyheter.com

8. Priser
Alle oppgitte priser inkluderer levering.
Salangen-Nyheter.com har rett til å endre prisen på ditt abonnement.

9. Betaling
Abonnementet skal betales på forskudd i samsvar med faktura avhengig av den abonnementsperioden du har valgt. Abonnementet trekkes fra din konto/kredittkort.

10. Driftsproblemer
Dersom total systemsvikt hos Salangen-Nyheter.com medfører at nettportalen ikke kan leveres, har du krav på at abonnementsperioden blir forlenga med tilsvarende antall dager som vi ikke klarer å levere tilgangen på netti.

11. Periode for abonnement og oppsigelse

Salangen-Nyheter.com tilbyr abonnement med ulike perioder.
Helår, halvår, kvartal og måned betales via kort/kredittkort, og løper til det blir sagt opp. Dagstilgang og ukestilgang betales via SMS og gjelder for valgte periode.
Du kan når som helst si opp ditt abonnement på Salangen-Nyheter.com. Oppsigelse kan du levere skriftlig. Manglende betaling teller ikke som en oppsigelse av ditt.
Salangen-Nyheter.com kan i kampanjer tilby andre perioder og priser for abonnement. Du kan ikke si opp eksisterende abonnement for å tegne et nytt igjen med kampanjepris.

12. Endringer i avtalen
Disse vilkårene gjelder fra avtalen mellom deg og Salangen-Nyheter.com blir inngått og fram til nye vilkår blir publisert på nettsiden.

Prisene er oppgitt under Abonnementsinformasjon.

Velkommen til oss!