Salangen-Nyheter

Helgekommentar:

2019: Villaksens år. Hurra?

Villaksen i de mange norske elver har vært en av grunnressursene for nordmenn siden de første menneskene etablerte seg i dette langstrakte landet. FOTO: PRIVAT

SJØVEGAN: I anledning Villaksens år har Vibeke Larsen skrevet en kommentar på hvordan hun ser på forvaltning av Norges blankeste byggeklosse, og de trusler den skjøre Atlanterhavslaksen står over for.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC)  har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Villaksens år i Norge skal ha fokus på den fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns liv har Miljø- og klimadepartementet bestemt.

Norge har et stort ansvar

– Norge er en stor nasjon når det kommer til villaks, og med dette følger det et stort ansvar. Vår behandling av villaksen er avgjørende for hele artens framtid, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han åpnet villaksens år og fortsatte. – Få arter representerer naturmangfoldets sårbarhet og verdier bedre enn villaksen. I hver lakseelv har laksen gjennom evolusjon i tusenvis av år tilpasset seg livet i akkurat sin elv. Hver bestand er unik og viktig å ta vare på.

De politiske intensjonene om å ivareta våre laksestammer synes å være både klar og positiv for den som kjemper for villaksens bærekraft og fremtid. Og godt er det når man leser rapporten Vitenskapelige råd for lakseforvaltningen la frem i fjor. Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer tilbake til elvene for å gyte er mer enn halvert de siste tretti årene. Redusert laksemengde har ført til mindre overskudd, til dels så redusert at høstningsoverskuddet er borte. De årlige fangstene i sjø og elver har blitt redusert fra 1500 tonn til 500-600 tonn i løpet av de siste tretti årene og det tradisjonsrike sjølaksefisket er i villaksens navn nærmest helt bortregulert.

*innlegget fortsetter under bildet*

De årlige fangstene i sjø og elver har blitt redusert fra 1500 tonn til 500-600 tonn i løpet av de siste tretti årene og det tradisjonsrike sjølaksefisket er i villaksens navn nærmest helt bortregulert.​ FOTO: PRIVAT

Dagens trusler

Laksen står overfor mange trusler. Vannkraftregulering, andre fysiske inngrep og sur nedbør utgjør fremdels trusler mot villaksen men den absolutt største trusselen står oppdrettsnæringen for, i form av rømt oppdrettslaks, lakselus og andre overførbare fiskesykdommer. Riktig nok har tiltak mot rømming av oppdrettslaks og tiltak for å fjerne rømt oppdrettslaks før gyting redusert trusselen noe, men ikke nok til at trusselen kan karakteriseres som moderat.

Villaksens år gir politikere en gylden mulighet til å sette fokus på villaksens fremtid. Det var derfor et forfriskende pust i debatten om ivaretakelse av havmiljøet da kommunestyret i Tromsø, før nyår, viste politisk vilje til å ivareta havmiljøet bedre enn i dag. Lokalpolitikerne i Tromsø vedtok at fremtidig oppdrettsnæring i Tromsø skulle i lukkede anlegg, nettopp for å minimere risiko for de marine ressursene vi år årtusener har bygd landsdelen på. Desto større var skuffelsen da det kom for dagen at fiskeriministeren ikke hadde den samme oppfattelsen av viktigheten av å ivareta hele havmiljøet - refset Tromsø-politikerne for vedtaket og kalte det for å dra ned oppdrettsnæringen.

Den manglende politiske viljen

Holdningen til fiskeriministeren kom ikke som en overraskelse. Tross alt så er det opplest og vedtatt at oppdrett skal økes langs kysten. Så vedtatt at vi nå har etablert et fovaltningssystem som belønner kommuner for å tilrettelegge for mer oppdrett. La det ikke være noe tvil om at kommuner som stiller sjøarealer til rådighet, for landets andre største eksportnæring, selvsagt fortjener å ta del av den verdiskapningen som oppdrettet skaper. Men det fins også verdier i å ivareta andre marine ressurser, inkludert villaksen. Det er derfor et tankekors at disse verdiene ikke belønnes.  Kommunene får nemmelig ikke noe for å tilrettelegge for å ivareta denne typen ressurser.

Slik som utviklingen er i dag virker Klima- og miljøministerens ord om å ivareta artens fremtid som festtale som er glemt når champagnerusen er borte. I villaksen år bevilges det midler for å synliggjøre villaksens rolle og storhet. Tiltak som i seg selv er prisverdig, men spørs om man ikke må utvide Villaksens år til Villaksens tiår om det skal være noe sjanse for å gjøre minsterens ord til politisk handling for villaksens fremtid.

NB: Grafisk bilde følger

Denne laksen på 6,5 kilo ble funnet drivende nedover strømmen i en elv i Midt-Troms. Skadene skyldes luseangrep som kostet denne flotte hunfisken livet før hun fikk reprodusert sine edle gener. Det ble tatt skjellprøve som ble sendt til NINA, de bekrefter at dette er en villaks. FOTO: PRIVAT