Salangen-Nyheter

Lavangsvekka 2019 er bestemt:

30-års jubileum i 2019

Det er flere forskjellige aktiviteter under Lavangsvekka. Blant de mer tradisjonelle kan man blant annet hive seg med på hesteskokasting. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

TENNEVOLL: Levekårsutvalget i Lavangen kommune har nå fastsatt dato for Lavangsvekka 2019. Det arrangeres i tiden 21. juni til 27. juni 2019. Denne gangen arrangeres det for 30. året, og således et stort jubileum.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det er tydelig at siden Lavangsvekka har 30-års jubileum i 2019, så er tidspunktet for arrangement blitt tidligere fastsatt. – I og med at vi har jubileum så ville vi være tidlig ute med å få fastsatt tidspunkt for arrangementet. Det er mye som skal gjøres fremover, og da er det greit å være tidlig ute for å kunngjøre for alle lag og foreninger om arrangementet slik at alle kan planlegge ut fra det. Siden det skal være musikkstevne til sommeren i Lavangen er det jo viktig å legge Lavangsvekka i samme tidsrom, forteller leder for levekårsutvalget, Hege Rollmoen til nettavisen og legger videre til at de i tillegg vil beholde Barnas dag som har vært en stor suksess. – Senere vil vi kalle sammen til felles møte med alle lag og foreninger for å få satt sammen hovedkommitèen med blant annet 1 representant fra et lag i kommunen, sier Rollmoen til nettavisen.

Frivillige

Etter flere år å vokse på har Lavangsvekka blitt et velykket arrangement som nå er blitt et fast begrep i Lavangen kommune. – Vi er jo veldig stolte av at vi i 2019 kan feire 30 år med dette arrangementet. Uten alle frivillige og lag og forreninger som år etter år stiller opp så ville det ikke vært mulig. Vi har jo noen regler for Lavangsvekka som nå skal revideres og godkjennes av kommunestyret i Lavangen, så når det er gjort vil det komme innkalling til kommitemøte, hvor vi oppfordrer alle lag og foreninger, grender, frivillige og næringsliv med å allerede starte planleggingen, og deretter komme med innspill til arrangementet. Allerede nå har vi representant klar fra Levekårsutvalget og ungdomsrådet, så arbeidet er absolutt igang allerede nå, avslutter Anne Strømmesen til nettavisen.