Salangen-Nyheter

Foldvik markedet:

5 knop for alle fartøy

Gratangen kommune har fattet et enkeltvedtak vedrørende sikkerheten i havneområdet under Foldvik markedet. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

FOLDVIK/ÅRSTEIN: Etter henvendelse fra arrangørene av Foldvik markedet har Gratangen kommune fattet et enkeltvedtak vedrørende sikkerheten i havnen under arrangementet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Ettersom det er betydelig økt trafikk i havnen under Foldvik markedet i Gratangen har arrangørene sendt en henvendelse til formannskapet om vedtak for å øke sikkerheten i havneområdet under Foldvik markedet. I vedtaket som er fattet av formannskapet er hastigheten redusert til 5 knop for samtlige fartøysgrupper innenfor det markerte området som strekker seg 300 meter fra flytebryggene. - I brevet arrangørene har sendt oss er det snakk om å få etablert sikkerhetstiltak under marknaden. Jeg har opplevd at det er allerede er ganske hensynsfull oppførsel i havna, og tror ikke dette vil medføre store endringer fra tidligere år, men det er bra at det nå er stadfestet regler for det, forteller rådmann i Gratangen kommune, Ole Kristian Severinsen ovenfor nettavisen.

Stor aktsomhet

Severinsen forteller at det i brevet fra arrangørene er opplyst at det er opptil hundre båter som besøker havneområdet og flytebrygga i løpet av helga, i tillegg til at det pleier å være aktiviteter både for barn og voksne i havna. I tillegg jobbes det opp mot et felles konsept for kommunale forskrifter for havneområder, men dette vil ikke være aktuelt enda i år. Under årets marked vil det være kommunes vedtak som vil være gjeldende, og det vil være politiets ansvar å håndheve dette. - Vi oppfordrer alle til å slutte opp om vedtaket. Etter det vi er kjent med, har det alltid vært utvist stor aktsomhet i forbindelse med ferdsel i havneområdet under Foldvik markedet. Dette vedtaket vil derfor neppe være spesielt byrdefullt for folk flest, står det opplyst på kommunens hjemmesider.