Salangen-Nyheter

Møte om vannområdeutvalg:

Å sikre vannforekomster

Varaordfører i Salangen Terje Bertheussen. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

SJØVEGAN: Tidligere denne uken var ordførere og representanter samlet inne på lysthuset ved Salangen kulturhus for et møte hvor formål er å få opprettet et vannområdeutvalg. Fra Salangen stilte varaordfører Terje Bertheussen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Torsdag var representanter fra kommuner i Sør- og Midt-Troms samlet inne på Lysthuset ved Salangen kulturhus. Her diskuterte de mulighetene ved å etablere et vannområdeutvalg som vil påta seg ansvaret for å kartlegge samtlige vannforekomster i sine respektive kommuner. Fra Salangen stilte varaordfører Terje Bertheussen. – Nord-Norge generelt er jo et ganske rent område sammenlignet med andre steder i verden, men det er en del av EU direktivet som går på å bevare eller bedre de vannforekomstene som finnes. Vannet er uansett livsviktig ressurs og jeg er positiv til at det opprettes et vannområdeutvalg. Dettevil være viktig for blant andre elveeierlag og andre med særskilte interesser for vannforekomster. Nå er neste steg å ta dette opp i styre til de involverte kommunene, sier Bertheussen.

ANNONSE
Annonse