Salangen-Nyheter

Frisklivskoordinatoren i Ibestad

- Alle er velkommen hit

I disse lokalene holder Frisklivssentralen i Ibestad til. Her kan man komme i form med kyndig veiledning.

Ibestad kommune har etablert en egen frisklivssentral. Sentralen befinner seg på kompetansesenteret og tilbudet er hovedsakelig for voksne i kommunen. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Målgruppa

Målgruppa er for de som enten har en sykdom eller har risiko for sykdom og som trenger støtte til å endre levevaner eller mestre helseutfordringer.

- Dette er en forebyggende helsetjeneste en kan oppsøke dersom man har utfordringer man ønsker hjelp med, sier frisklivskoordinator i kommunen, Lennart Osbak.

Flere tilbud

Frisklivssentralen har mange tilbud. Blant annet bassengtrening, trening på treningsrom, MediYoga og utendørsaktiviteter. I tillegg til fysisk aktivitet er det også tilbud for de med søvnproblemer.

- Det er også tilbud for de med søvnproblemer eller du kan få hjelp dersom du ønsker å slutte og røyke eller snuse. Vi kan også gi kostholdsveiledning og har tilbud rettet mot psykisk helse, sier Osbak.

Frisklivsresept

Oppfølging fra frisklivssentralen gies i tre måneder av gangen og kalles frisklivsresept. Det koster 250.-. Resepten startes og avsluttes med en helsesamtale der vi er innom flere temaer. 

Gjennom denne perioden har du fri tilgang til aktiviteter, kurs og temakvelder.

- I løpet av helsesamtalen snakker vi også om målsetting og går gjennom aktuelle tilbud i perioden, sier Osbak og legger til at det er deltakeren selv som bestemmer hva tilbudet skal gå ut på.

Du som deltaker er selv sjef for hva som skal fokuseres på. Når du har satt deg et mål, blir du ikke tvunget til å møte opp på en treningstime dersom du heller ønsker å snakke om kosthold.

- Vi utformer tilbud som alle kan være med på. En skal ikke føle at man ikke er sprek nok, tynn nok eller ung nok. Hensikten er at alle skal kunne delta. Vi legger opp til at flesteparten av aktivitetene gjennomføres gruppevis, men du kan også få individuell veiledning,  sier Osbak.

Du kan henvises fra lege eller fra andre kommunale tjenester. Du kan også selv ta kontakt direkte med frisklivssentralen. Kontaktinformasjon finner du via kommunens hjemmesider.

- Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud og har taushetsplikt. Jeg ser frem til at folk i kommunen tar kontakt, sier Osbak.

Lennart Osbakk er Ibestads frisklivskoordinator. FOTO: PRIVAT

Lennart Osbakk er Ibestads frisklivskoordinator. FOTO: PRIVAT