Salangen-Nyheter

Nytt kostnadsoverslag, Salangen skole:

Anbudsrunden er over

Terje Bertheussen i Salangen Høyre er kritiske til det nye kostnadsoverslaget som er kommet på renoveringen av Salangen skole. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØEVEGAN: Salangen Høyre med Terje Bertheussen (bildet) er svært kritisk etter at renoveringen av Salangen skole vil koste 17 millioner kroner mer enn beregnet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Sist oppdatert: 08.03.2013 kl 00:00

Byggearbeidene startet arbeidet med skolen høsten 2012, og per dags dato er det stort sett bare gulv, vegger og tak som står igjen. Totalt er det snakk om ca 4300 kvadratmeter med arealer som skal bygges om. Arbeidet ble i forprosjektet lagt frem i 2011 kostnadsberegnet til rundt 69 millioner kroner. Sluttregningen for å få skolen ferdig kan ende på hele 86 millioner kroner.Godt forberedt

Byggeleder Tore Ratkje kom i 2011 med følgende kommentar til nettavisen i forbindelse med prosjektet. - Når det er snakk om en renovering og ikke et nybygg, vil det alltid komme uforutsette ting. Er man ikke forberedt på at det kommer uventede situasjoner så har man ikke gjort en god nok jobb. De kommer alltid på et slikt prosjekt som dette, men vi er i alle fall godt forberedt.Kostnadssprekk

Etter at anbudsrunden nå er over, har administrasjonen i Salangen kommune et nytt kostnadsoverslag klart for renoveringen av skolen. I forprosjektet lagt frem i 2011 var det lagt inn en feilmargin på 15 prosent. Det betyr at prosjektet da kunne avvike til rundt 79 millioner kroner. Med denne marginen vil kostnadssprekken fremdeles være på rundt 7 millioner kroner. Dette satte Salangen høyre seg et stort spørsmålstegn ved.Kritiske

Leder i Salangen høyre, Terje Bertheussen er kritisk til de ekstra kostnadene. - Den "forventa" kostnadssprekken på Salangen skole er nå et faktum. Dette kan bli dårlig nytt for innbyggerne i kommune. Salangen Høyre vil kjempe videre mot de rødgrønne og videre økning i eiendomsskatten, sier Bertheussen. Salangen Høyre viste ved behandling av årets budsjett og økonomiplan vilje og evne til prioritering slik at eiendomsskatten kunne holdes på 2 promille. - Selv med den kostnadssprekken vi nå ser så ville vi med Høyres budsjett og økonomiplan ha mulighet til å dekke denne kostnadsøkningen innenfor kommunens eget driftsbudsjettet, og ikke belaste innbyggerne ytterligere med økte skatter og avgifter, avslutter Bertheussen.