Salangen-Nyheter

Starter behandlingen i dag:

Ankesak opp for retten

Marie-Louise Bendiktsen ble drept i Salangen i 1998. Mandag starter ankesaken i lagmannsretten mot en mann, opprinnelig fra Sri Lanka.

TROMSØ/SJØVEGAN: I dag mandag starter ankesaken i Sjøvegan-drapet i Tromsø. Statsadvokaten forteller at han har nye bevis som skal føres for lagmannsretten. Når saken nå skal opp i lagmannsretten, hevder den tiltalte mannen fortsatt sin uskyld.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ankesaken går for Hålogaland lagmannsrett, etter at både påtalemyndigheten og mannens forsvarere valgte å anke tingrettens dom tidligere i år. Statsadvokat Torstein Lindquister har nå fått tak i dokumentasjon som kan vise seg å bli viktig for straffeutmålingen. – Ifølge dokumentasjonen vi nå har fått, har vi fått bekreftet at det foreligger en ekte fødselsattest fra Sri Lanka som sier at han er født i 1976 og ikke i 1980, sier statsadvokat Torstein Lindquister til NRK Troms.

Hevder uskyld

Når retten blir satt i Tromsø i dag vil den tiltalte fortsatt hevde uskyld i saken. – Selv om tingretten ikke hadde noen tvil, så er vi av den oppfatning at det foreligger rimelig tvil, sier Alexander Greaker til NRK Troms. Han er en av de to advokatene som forsvarer tiltalte. Familien til Marie-Louise Bendiktsen håper på strengere straff for den tiltalte mannen. De håper og tror at den tiltalte vil få strengere straff i lagmannsretten.