Salangen-Nyheter

NATO- anlegget i Karavika:

Anlegg står enda ubrukt

Bunnen av tankene blir inspisert under det siste besøket i år 2000. FOTO: PRIVAT

Nettavisen har skrev i oktober i fjor om det 19 år gamle NATO-fjellanlegget ved Karavika, som enda står ubrukt. Eierne Baa Eiendom AS ved Gøran Aasen ønsker at dette skal taes i bruk.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Siden 2002 har kaiområdet vært brukt som oppstillingsplass for busser. Først for TIRB, og deretter for Boreal.

Med jevne mellomrom benyttes kaien for mottak av grusbåt, og lokale entreprenører som losser grus fra båt og over i lastebiler for borttransport.

Kystvakta har også brukt kaien under Millionfisken flere ganger.

Fjellanlegget derimot har ligget brakk i en årrekke, og har en drøs av potensielle bruksområder for både drivstofflagring, fjernvarmanlegg, sikker datalagringssentral eller andre virksomheter som passer i et slikt fjellanlegg.

Karavika-anlegget går dypere inn i fjellet enn man trur, men lokalitetene har lenge stått ubrukt. 

1,25 millioner liter

Inne i fjellanlegget er det to massive tanker som til sammen kan romme 2.5 millioner liter med for eksempel drivstoff.

Gøran bemerker at forsvaret eide og brukte anlegget som et NATO-anlegg før de selv kjøpte det.

– Med nedrustingen kjøpte vi anlegget. Alt ble rengjort da de forlatte området, så det er ikke noe spor igjen etter dem. Fram til i dag har fjellanlegget vært lukket og låst, men jeg ser mye potensiale for anlegget i dag, sier Gøran til nettavisen.

Bilde tatt oppå en av de store tankene under forrige besøk i år 2000. Etter nedrustingen da Forsvaret trakk seg ut, ble alt renset for spor av drivstoff og er per i dag helt i orden. FOTO: PRIVAT.

Datalagrinssenter

Ovenfor ble det eksempelvis delt at fjellanlegget kan brukes som lagringsplass for blant annet drivstoff, biodiesel eller lignende, men Gøran ønsker å se framover med teknologi i fokus.

– På sikt av det som skjer i Norge om datalagring, er det mye fokus på miljø. Datasentre trenger grønn energi, som vi i Norge har nær sagt 100 prosent med vannkraft. Anlegget er nærtliggende havet med tanke på kjøling og Norge kan bli stor på datasenterfronten, fremst det ikke kommer endringer med dagens regjering, forklarer Gøran, men kommenterer at folk står fritt fram å bruke fjellanlegget på flere andre måter også.

- Som fjernvarmeanlegg er det praktisk siden det ligger nært sentrum. Da anlegget ble nedlagt så ble tankene og rørsystemet rengjort slik at de i dag er tomme og rene, men skal de på nytt tas i bruk må man så klart gå over utstyret og se at alt er i ordentlig befatning, avslutter Gøran til nettavisen.

For mer informasjon om anlegget, og kontaktmuligheter til BAA Eiendom klikk her.