Salangen-Nyheter

Setter ut politiske mål:

Appellerer til befolkningen

Ordførerkandidatene stod i Sjøvegan sentrum med appeller lørdag 7. september, kl. 12:30. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

SJØVEGAN: I dag er valgdagen her. Hva skal man stemme? Ordførerkandidatene i Salangen venter på din stemme.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Lørdag var det apeller på valgtorget utenfor Coop Extra. Oppmøtt var Eli Helene Johannessen (SV), Terje Bertheussen (Høyre), Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP), Ingrid Helen Frantzen (AP) og Anne Vestermo Nesje (KrF). Ordførerkandidatene forklarte hva deres respektive partier står for, og hva lokalbefolkningen kan forvente av kandidatene og partiene i den videre utviklingen av Salangen kommune, avhengig av hvilken kandidat som blir ordfører og hvem som blir valgt inn i kommende periode.

Jord til matproduksjon

Under Johannessens appell la hun stor vekt på Salangen Sosialistisk Venstres politikk rundt miljø og mennesker. — Salangen SV vil at jord skal brukes til matproduksjon, forteller hun, og peker ut at det er ønskelig med frisk luft uten giftige gasser. Om mennesker sier hun at Salangen søker et inkluderende samfunn hvor både de som er født og oppvokst i Norge og de som kommer utenfra tar vare på hverandre, og at på grunn av samisk historie og nærvær i kommunen ønskes det at Salangen kommune blir en del av det samiske forvaltningsområdet.

Eli Helene Johannessen forklarer hva Salangen Sosialistisk Venstre søker å utrette. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Et sted folk trives

— Det er mange saker i Salangen det er stor enighet om, mener Bertheussen, men Salangen Høyre legger fremdeles større vekt på redusering og fjerning av eiendomsskatt enn andre. Bertheussen har interesser i samfunnsutvikling, og ønsker at alle blir hørt. Han søker å utbedre kommunalt planarbeid, å utvikle privat næringsliv, og å skape muligheter for de som vil starte nytt. — Vi ønsker at de som reiser ut skal ønske å komme tilbake, sier han, og dermed oppsummerer den kommunen han vil jobbe for at Salangen skal være: et sted folk trives og vil komme tilbake til.

Terje Bertheussen vektlegger samfunnsutvikling og fjerning av eiendomsskatt i Salangen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Primærnæringer og økonomi i Salangen

— Jeg elsker matproduksjon, både til lands og til havs, sier Prestbakmo (SP), og fortsetter med: — Landbruks- og havbruksnæringen produserer ringvirkninger, arbeidsplasser og god mat. Her er det snakk om utvikling av primærnæringer i Salangen, men også om å holde god styring på økonomien. — Vi trenger en sterk politiker for å realisere mange av de viktige tiltakene, mener hun.

Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller om seg selv og viktigheten av en sterk politiker. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

— Den sterkeste ryggen skal bære den tyngste vekten

— For å lykkes skal vi de neste fire årene ha fokus på barn og unge, helse og eldreomsorg, og næringslivet, forklarer Frantzen (AP). Hun mener barn og unge er fremtiden for det lokale samfunnet, og derfor må skoler og aktiviteter tilrettelegges for at de skal få mest mulig ut av hverdagen. Om eldreomsorg sier hun at den må styrkes, og at det skal legges til rette for at folk kan bo hjemme om de ønsker, mens næringslivet er noe hun ønsker Salangen skal videreutvikle.

Ingrid Helene Frantzen forteller om viktigheten av barn og unge. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Verdiparti

Om Salange Kristelig Folkeparti forteller Nesje at det er det partiet som sterkest vektlegger vern om liv, menneskeverd, vern om familie, nestekjærlighet, solidaritet og ansvarlig forvaltning av resurser. De bryr seg om barn og unge, at de skal få være med på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi, at barnetrygd skal gis uavhengig av sosialhjelp, og at skole skal være leksefri. Endelig sier hun at det er ønskelig å tilrettelegge for elbiler i sentrum, å utvikle Salangen sykehjem, og å engasjere ungdommen. — Om dere ønsker et verdiparti, stem KrF, avslutter hun.

Anne Vestermo Nesje mener KrF står alene som et verdiparti. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.