Salangen-Nyheter

1.mai med taler og sang:

Arbeidernes høytidsdag

Rundt 20 mennesker var samlet i lokalene til Sør-Troms Museum på 1.mai for å markere arbeidernes frihetsdag. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: I år var det felles 1.mai- arrangementet i regionen lagt til Sjøvegan, hvor et 20-talls personer hadde møtt opp for å høre nestlederen i Troms Arbeiderparti, Willy Ørnebakk holde tale på arrangementet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

I 1947 ble det vedtatt av Stortinget at 1.mai skulle være en offentlig høytidsdag. Den gang var det hovedsaker som arbeid til alle og kjempe om 8 timers arbeidsdag. Årets arrangement ble åpnet av Arbeiderpartiets leder i Salangen, Svein Strømseth, og hvor det hele ble åpnet med å synge "Frihetens Forpost" med Tor Sigurd Larsen på gitar som også medvirket under hele arrangementet. Etterpå gikk ordet til hovedtaler Willy Ørnebakk. - Det er en glede for meg og være her og jeg har gratulasjoner med fra Ibestad hvor jeg var tidligere i dag. Dette er en høytidsdag, Arbeiderbevegelsens frihetsbegrep, hvor det i år er 130 år siden Arbeiderpartiet ble stiftet. Tidene har endret seg siden den gang, hvor vi i dag ser ungdom som dropper ut av skolen, og folk som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, da sittende regjering ikke utvikler nye og flere arbeidspalsser, innledet Willy Ørnebakk i sin tale.

Går til valg

Hovedparolen til Arbeiderpartiet har alltid vært "Arbeid til alle", noe som er høyst aktuelt i dagens samfunn. - Mye står på spill ved valget, og AP går til valg hvor det er viktig å være klar over at alle trengs og alle må bidra for å løse dagens utfordringer. Alle må være med å skape noe for at vi kan dele noe. Vi trenger å trygge arbeidsplasser og jobb til alle. Høyre og Fremskrittspartiet bidrar ikke til å få flere arbeidsplasser. Arbeiderpartiet er opptatt av at landet Norge skal være landet med lav arbeidsledighet, og arbeiderpartiet vil tilrettelegge for å skape flere arbeidspalsser, forbedre Arbeidsmiljøloven og styrke 3-parti samarbeidet. Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon, systematisk satsing for å få flere unge i arbeid. Også flere med uføregrad skal få mulighet for å komme i arbeid, samt at vi vil føre en aktiv næringspolitikk, ved å legge bedre til rette for gryndere og utvikle Norge som industrinasjon. Derfor er det viktig at vi skal og må vinne valget, selv om det kan bli en tøff kamp, avsluttet Ørnebakk i sin tale.

Bildene på veggene i lokalene til Sør Troms Museum av arbeiderklassen på Storhaugen i Salangen, gav et fint bakteppe til temaet på 1.mai i år også. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Apell

Det ble også innspill om Arbeiderbevegelsens historie. - Denne dagen er blitt til ved generasjoners kamp for 8-timers dagen. Derfor er det viktig å stå sammen og løfte i flokk, når landet skal bygges videre med de utfordringen som er i dag. Det er viktig at alle er med og bruker stemmeretten vår og går til urnene for å være med å si din mening og bygge å trygge demokratiet. Årets valg er viktig for vår framtid om hvordan landet skal bygges, avsluttet Eliseus Rønhaug i sin apell .

Program

Det ble stilt spørsmål til Arbeiderparties holdning til Nord-Norge banen, Helikopterbasen på Bardufoss og Fiskeriene og foredling i egen landsdel av Agnar Kvernmo. - Nord Norge banen er ikke i vårt partiprogram, men Helikopterbasen på Bardufoss er med i vårt program hvor vi mener den skal bestå der den er i dag, svarte Willy Ørnebakk.. Arrangementet ble avsluttet med at alle reiste seg og sang "Internasjonalen".