Salangen-Nyheter

Avansert på bygda

Bygdeskolen utnytter avanserte digitale hjelpemidler. Fredag presenterte elever fra seks Troms-skoler interkommunale gruppearbeid på videokonferanse. Blant dem var elevene ved Nord- Gratangen skole.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

På bildet:

 Ungdomsskoleelever på Nord-Gratangen skole følger med på videokonferansen. De er med på prosjektet Bygdeskolen, og samarbeider med andre bygdeskoler.

Prosjektet Bygdeskolen er et samarbeid mellom fire kommuner i Troms, og Studiesenteret.no, og har som mål å skape moderne læringsarenaer.  - Jeg deltok i ei gruppe som arbeidet med global oppvarming på isen, og min gruppe hadde elever fra Nord-Gratangen og Vengsøy i tillegg til oss fra Vannareid, sier Anja Solberg som går i 10. klasse.En del av større nettverk

Til vanlig er Anja en av to tiendeklassinger på sin skole. I prosjektet Bygdeskolen er hun en del av et større nettverk der hun kan samarbeide med elever på andre bygdeskoler. I januar traff elevene hverandre på felles studietur i Tromsø, ellers har de truffet hverandre på Nettby, på videokonferanse, på internett-telefonen Skype, via mail og på telefon. - Det var litt skummelt å presentere prosjektet vårt på videokonferanse, men det var lærerikt også, sier Anja Solberg.Nordområdene

Ungdomsskoleelevene ved de ulike bygdeskolene valgte å ha nordområdene som felles tema. 11 elevgrupper hadde hver sin fordypning, for eksempel samisk musikkhistorie, dyreliv i polare områder og språk på Nordkalotten. - Det er spennende å bli kjent med elever fra andre skoler, siden vi bare er litt over førti elever her på skolen, sier Rikke Karlsen, som går i 9. klasse på Vannareid oppvekstsenter.Vil bruke video mer

Begge elevene håper å kunne bruke video konferanse enda mer etterhvert, og holde kontakten med sine nye medelever selv om det fysisk er mange mil mellom dem.  - Presentasjonene som gruppene viste oss i dag var fantastisk flotte, sier lærer Margit Bjørke ved Vannareid oppvekstsenter. Erfaringen med et slikt prosjekt er gode og viser at det er mulig å få et fruktbart samarbeid selv om avstanden mellom deltakerne er stor. - Det er en avansert samarbeidsform som har funnet sted. Lærere og elever har vært spenstige til å tørre tenke nytt, tørre bli kjent med nye kolleger og elever, sier prosjektleder i Bygdeskolen Astrid Høgmo.

Foto: Paul Håvard Zylla