Salangen-Nyheter

Hyttebygging ved Steinvatnet:

Avgjørelsen er klar

Helge Oskal (innerfelt) i Hjerttind Reinbeitedistrikt, er skuffa over at departementet gikk i mot dem selv og reinbeitenæringa.

BEKKEBOTN: Det var Miljøverndepartementet som til slutt måtte ta den endelige avgjørelsen. Nå er det avgjort at det kun blir tillatt å sette opp seks nye hytter ved Steinvatnet i Salangen kommune. - Vi er skuffa over departementets avgjørelse, sier Helge Oskal (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Påvirker reinbeitedistriktet

Kjenner motarbeidelse

Avgjørelsen i sin helhet:

Her finnes Miljøverndepartementets avgjørelse i sin helhet:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kommuneplanlegging/innsigelsessaker/2013/salangen-kommune---innsigelse-til-regule.html?id=714618