Salangen-Nyheter

Kunnskapsdepartementet har bestemt seg:

Avlyser alle eksamener

INGEN EKSAMEN: Alle eksamener for videregående skoler blir avlyst. Her er kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) avbildet. FOTO: STATSMINISTERENS KONTOR

SJØVEGAN: Kunnskapsdepartementet melder i en pressemelding onsdag ettermiddag at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Regjeringen har bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer.

— Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

— Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen.

— Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så har vi ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

Av de nesten 500 000 eksamenspåmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er ca. 100 000 påmeldinger til privatisteksamen For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby i pressemeldingen.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.