Salangen-Nyheter

Det skjer endringer på Salangsverket:

Avstengning av kaia

Gjerdene settes opp og sikrer kaia mot uvedkommende. FOTO: MARTINE TURKALJ

Kaia på salangsverket avstenges, grunnen til dette er fordi Salangen ønsker å kunne ta imot skip som er registert i utlandet med vare leveranser. For at dette skal kunne gjennomføres er det nødt til å være en spesiell godkjenning på kaia som gjør at dett er i henhold til lover og regler.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Godkjenningen de trenger heter ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) som krever at kaia blant annet er gjerdet inn og sikret.

Sikringen er blant annet for å kunne minke risikoen for terror og liknende på kaia når båtene ankommer, under oppholdet og når båten forlater. Portene på gjerdet vil bli lukket når det kommer båter slik at det ikke er ferdsel frem og tilbake under oppholdet.

- Det er ett sikringsgjerde som kan lukkes når det kommer båter som er registrert i utlandet, sier teknisk sjef i Salangen kommune, Reidar Berg til nettavisen.