Salangen-Nyheter

Mannen bak Sjøvegan-drapet

Begjærer saken gjenåpnet

Jhegarajah Shangaran fra Sri Lanka er dømt til 17 års fengsel etter drapet på Marie-Louise Bendiktsen. Nå ønsker han saken gjenopptatt. FOTO: PRIVAT

Jhegarajah Shangaran som er fra Sri Lanka, er dømt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen her på Sjøvegan i 1998, begjærte den 28.april i år saken for gjenopptatt. Shangaran vil bevise ovenfor retten at han var mindreårig da drapet skjedde i 1998.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Det var i 2019 at han først ble dømt til 11 års fengsel for drapet på 59 år gamle Marie-Louise. Litt senere på året skjerpet lagmannsretten straffen til 17 år.

Retten mente det kunne bevises at tiltalte hadde løyet på alderen da han kom til Norge, og var over myndighetsalder da handlingene ble utført. Den drapsdømte mannen krever at han får utlevert sine to pass, som ble beslaglagt i 2018. Han ønsker å få ektheten av passene verifisert av den srilankiske ambassaden.

Påtalemyndigheten mener nå på sin side at beslaget bør opprettholdes. Det begrunnes med at passene er å regne som konkrete bevis dersom saken gjenåpnes.

Påtalemyndigheten får støtte fra Nord-Troms og Senja tingrett som har slått fast at beslaget skal opprettholdes.

Retten viser også til at gjenopptakelseskommisjonen har bedt om å få oversendt sakens dokumenter. De antar at kommisjonen da vil gjøre de nødvendige undersøkelser av saken i den forbindelsen.

Marie-Louise Bendiktsen ble drept i 1998 på Sjøvegan. Hennes drapsmann har nå begjært saken gjennopptatt som følge av at han vil bevise at han var mindreårig da drapet skjedde.

Marie-Louise Bendiktsen ble drept i 1998 på Sjøvegan. Hennes drapsmann har nå begjært saken gjennopptatt som følge av at han vil bevise at han var mindreårig da drapet skjedde.