Salangen-Nyheter

I strid med reguleringsplan og kystsoneplan:

Begrunner avslaget

Rolf Jørgensen AS har allerede satt i gang litt arbeid rundt båthavna ved moloen, men etter avslaget på søknaden om å bygge ut 28 båtplasser måtte det settes på vent. Administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm forklarer hvordan floken kan løses. FOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Rolf Jørgensen AS fikk avslag på søknad om å bygge ut båthavna ved moloen. Administrasjonssjef ved Salangen kommune, Lars Strøm forklarer nærmere om begrunnelsen. – Salangen kommune beskrev i sitt tilsvar på søknaden hva som må til for å muligjøre innvilgelse av søknaden om småbåthavn, skriver han til nettavisen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tidligere denne uken kom det fram at Rolf Jørgensen AS hadde fått avslag på søknad om å bygge ut 28 båtplasser ved moloen i Sjøvegan sentrum. Saken har vekt noen reaksjoner, men administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm legger fram i nettavisen en begrunnelse for hvorfor søknaden ble avslått i første omgang.

Positiv

– Salangen kommune er positive til videre utvikling av Sjøvegan sentrum – gjerne med anlegning av småbåthavn. Det må imidlertid gjøres på lovlig vis. Kommunen sitt skriftlige svar på søknaden fra Rolf Jørgensen redegjør for nødvendig fremgangsmåte og premisser for å kunne innvilge en slik søknad. Å gi tillatelse slik ansøkt vil være i strid med både gjeldende reguleringsplan, og kystsoneplan – og dermed plan og bygningsloven, forklarer Strøm til nettavisen.

Uavklart

– Søknaden møter heller ikke de krav plan og bygningsloven stiller for å søke dispensasjon. Søker eier heller ikke nødvendig landareal for hverken parkering eller adkomst til småbåthavnen fra land. Tiltakshaver (Rolf Jørgensen) har dermed ikke de «privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter» og bryter dermed på nytt med plan og bygningsloven. Utover dette er det også uavklart hvem som eier det utfylte området mellom Felleskjøpet og havet. En avklaring av eieforholdene til dette området er sentralt for videre reguleringsarbeid og utvikling av området, sier Strøm.

  • Saken fortsetter under bildet
  • *

Administrasjonssjef i Salangen kommune, Lars Strøm legger til rette hvordan det skal være mulig for alle parter å kunne starte videreutviklingen av Sjøvegan sentrum. FOTO: ALEKSANDER WALØR

En løsning

– Salangen kommune beskrev i sitt tilsvar på søknaden hva som må til for å muliggjøre innvilgelse av søknaden om småbåthavn. I kort er dette: 1) Eiendomsforholdene på land må avklares enten gjennom enighet mellom partene, eller ett jordskifte; 2) reguleringsplan for området må utarbeides og omfatte nødvendige landarealer, og; 3) dispensasjon kan søkes om, men krever begrunnelse og forutsetter at tiltakshaver har tilgang på nødvendig landareal enten gjennom avklart eierskap gjennom avtaler eller jordskifte. Oppsummert er det lite Salangen kommune kan gjøre for å muliggjøre anlegning av småbåthavn, innenfor lovens rammer, før ovennevnte forhold er avklart, avslutter Lars Strøm til nettavisen.

Les også:

– Vi forventet et "ja"