ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
Salangen-Nyheter

Kommunestyret i Salangen onsdag

Behandler meget betent sak

Kommunedirektør i Salangen, Lars Strøm skriver at det er avgjørende å rydde snarest opp i det økonomiske mellomværende med Astafjord Utvikling AS. ARKIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

Mye kan tyde på at Salangen kommune over tid har brutt regelverket både om offentlige anskaffelser og statsstøtte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Administrasjonssjef Lars Strøm skriver i saksfremlegget til kommunestyret at det er «… avgjørende å snarest rydde opp i det økonomiske mellomværende med Astafjord Utvikling AS.»

Både Kom Rev NORD og Advokatene Haagensen & Bakkelund har vært involvert i saken med henholdsvis eierskapskontroll og en juridisk vurdering av status i forholdene mellom kommunen og Astafjord Utvikling AS.

Brukt ca. 10 millioner kroner

Salangen kommune har brukt om lag 10 millioner kroner netto i forbindelse med Elvenes Arena i investeringer med videre, siden det ble kjøpt av Forsvarsbygg i 2006 for 3,7 millioner kroner, og frem til i dag.

Videre har det vært utgifter med tjenestekjøp med videre fra Astafjord Utvikling AS de siste fire årene på om lag 5,5 millioner kroner.

Det såkalte mellomværende mellom Salangen kommune ved ordfører Sigrun W. Prestbakmo og Astafjord Utvikling AS ved styreleder Ivar B. Prestbakmo, beløper seg til minst 16 millioner kroner ved utløpet av 2021.

?Kostnadene bæres av Salangen kommune.», skriver administrasjonssjefen i sine vurderinger i saksfremlegget til morgendagens kommunestyremøte.

Saksfremlegget klargjør ikke konkret om bruddene på lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, ei heller om ulovlig statsstøtte til foretaket Astafjord Utvikling A/S som selvstendig rettssubjekt.

Det kan ventes mange spørsmål og god debatt i morgendagens kommunestyre i Salangen!.

Elvenes leir i Salangen eies av Salangen kommune igjennom selskapet Arena Elvenes.

Elvenes leir i Salangen eies av Salangen kommune igjennom selskapet Arena Elvenes.