Salangen-Nyheter

Salangen SV om linjekutt ved SVS:

- Bekymrende situasjon

Magnar Åmo og Salangen SV er bekymret for skolesituasjonen i fylket. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

Magnar Åmo og Salangen SV er bekymret for skolesituasjonen i fylket. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Salangen SV hadde styremøte mandag kveld. Der ble saken om linjekutt og skolenedlegging diskutert. - Vi ser med bekymring på situasjonen, sier leder Magnar Åmo (bildet).

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Det er med stor bekymring Salangen SV ser på Troms Fylkeskommune sine planer om linjekutt og nedlegging i de videregående skolene i Troms. I Salangen er det etablert og gjennom flere tiår drevet 3 institusjoner som er mer eller mindre avhengig av at Sjøvegan videregående skole består. Barneverninstitusjon  Lamokollektivet  , Salangen Asylmottak  , og EM  ( bosetting av enslig mindreårige ) der de to sistnevnte drives av Salangen kommune. Skolen tar i  mot elever fra alle disse institusjonene, og har gjennom år tilegnet seg spisskompetanse ,og utviklet metoder med hensyn på  å arbeide med elever med spesielle utfordringer og ulike kulturell bakgrunn.

Beboere på disse institusjonene vil få en helt annen hverdag om det ikke fantes en videregående skole i bygda.  Skolen har etter SV sin mening et meget godt samarbeid med disse institusjonene, til beste for brukerne og for skolen. Beboerne på disse institusjonene er godt integrert i skolehverdagen og i bygda. Sjøvegan ligger med dagpendleravstand for elever fra nabokommunene Lavangen, Dyrøy, Gratangen, Bardu og Ibestad . Busstid fra kommunesentrum er fra ca 20- 45 minutt . Ungdom fra disse kommunene kan i dag ta utdanning på videregående skole nivå og bli boende i sin egen hjemkommune. Det er ikke tvil om de aller fleste av disse elvene vil måtte flytte på hybel dersom den videregående skolen på Sjøvegan blir lagt ned eller blir fratatt ett eller flere fag og linjetilbud. Frafallsproblematikken er noe blant annet Troms SV har satt på dagsorden . Det er en kjent sak at frafallet er større blant borteboende elever enn blant de som bor i sine hjem.  Det er grunn til å tro at den vil øke hvis strukturen i den videregående skolen i Troms blir ytterligere sentralisert. Loven skal sikre alle lik rett til utdanning. Salangen SV mener at å tilby våre 15-16 åringer hybel og skoleplass i Tromsø ikke er å oppfylle lovens intensjon om lik rett til utdanning.

Det er uheldig for Sjøvegan videregående skole, og for Salangen samfunnet at de årlig blir stresset med nedleggelse og kutt i tilbudet ved skolen. Mye tid og ressurser blir brukt, som ellers kunne bli brukt i skolehverdagen, til beste for elevene. Salangen SV mener at vår flotte ungdom og lærere fortjener bedre enn som så.

Salangen SV håper og tror at Troms SV i Fylkesting vil kjempe for det videregående skoletilbud i Troms skal bestå . Ja vi tar dette nesten som en selvfølge .

Vi sender dette brev som e-post til Troms SV . våre to fylkestingsrepresentanter og til SV sin stortingsrepresentant fra Troms .

Magnar Åmo

Leder, Salangen SV

Annonse