Salangen-Nyheter

Arena Elvenes:

Bekymret over økt støy

Det var mange som delte sine tanker og bekymringer angående reguleringsplanen for Arena Elvenes. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

ELVENES: I forhold til fremtidig utvikling av Arena Elvenes ble det mandag kveld arrangert informasjonsmøte i Øvre Salangen om reguleringsplanen for området. Flere av beboerne var bekymret over hva en slik utvikling ville gjøre med støynivået til naboene.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

I går kveld var det informasjonsmøte på grendehuset i Øvre Salangen om fremtidig reguleringsplan for Arena Elvenes. Formålet med dette møtet var å informere beboerne om planarbeidet og motta innspill fra de berørte. Under presentasjonen ble det fremvist at planarbeidet vil tilrettelegge for en flerbruksarena på Elvenes i Salangen kommune. I hovedsak planlegges området for tilrettelegging av bebyggelse og anlegg, med idrettsanlegg, næringsbebyggelse og fritids- og turistformål som underformål. I dette ligger det en regulering for å få etablert en dragracebane av internasjonal standard i tilknytning til flystripa på Elvenes. Da må det ligge en godkjent reguleringsplan i grunnen

.

Luftsportsarena

Arena Elvenes vil på sikt bli en komplett flerbruksarena for idrett, friluftsliv og rekreasjon, samt kommersiell aktivitet. Dagens flystripe har en lengde på 800 meter med en bredde på 60 meter. I hovedsak har flystripa i de siste årene vært tilknyttet til luftsport. I dag ligger det en konsesjon som er basert på et trafikkomfang på ca. 350 flybevegelser per uke og 10 000 per år. Landingsplassen tillates mellom klokken 07.00-23.00, men tillatelse til nattflyging på inntil 10 dager per år. Denne konsesjonen er gjeldende frem til 1. august 2019.

Bekymringer

På bakgrunn av reguleringsplanen er det satt opp krav om konsekvensutredning i forhold til etablering av dragracebane. Under informasjonsmøtet fikk beboerne dele sine bekymringer. Det som gikk igjen var at flere var oppgitt over det høye støynivået som ville komme i nabolaget. Det var ingen tvil om at de berørte ville bli belastet med slike endringer. Det vil nå bli gjort en lydanalyse for å se hvordan et slikt anlegg vil påvirke naboene rundt.