Salangen-Nyheter

Blir ny kommunal representant:

Berg inn i molo-styre

Reidar Berg foreslås som ny kommunal representant til i styringsgruppen for "Mollo med båtplasser". ARKIVFOTO: VERONICA KLAUSSEN

SJØVEGAN: Teknisk sjef i Salangen kommune, Reidar Berg (bildet) har takket ja til å sitte som kommunal representant i styringsgruppen for sentrums- utviklingsprosjektet "Molo med båtplasser".

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Inntil den 20.januar i år satt daværende ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo som kommunal representant i styringsgruppa for prosjektet. Men etter at han gikk av som ordfører, er det nå behov for å finne hans stedfortreder. Kommunen har jobbet med saken, og førstkommende mandag kan formannskapet behandle en sak der en ny kommunal representant er klar. - Reidar Berg er blitt forespurt om å sitte i styringsgruppen, og har sagt ja, sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i saksdokumentet til møtet.

Innhabilitetsproblematikk

I saksutredningen går det også fram at det er et ønske fra både styringsgruppen og Salangen kommune at kommunens medlem i styringsgruppa blir oppnevnt snarest. Etter at tidligere ordfører ble fylkesråd, og dermed er representat for de som skal ta stilling til søknad om prosjektmidler i Troms fylkeskommune, er det for å unngå innhabilitetsproblemer også hensiktsmessig at nåværende ordfører heller ikke sitter i styringsgruppen. - Prosjektets karakter vil ha nytte av Reidar Bergs faglige kompetanse, og kjennskap til offentlig forvaltning, sier saksbehandler og ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i sakspapirene.

Økonomi

Moloen som er tenkt bygd, vil få en prislapp på 13.123.000 millioner kroner. Det legges opp til å søke tilskudd fra Troms Fylkeskommune på 40 % av prosjektets kostnader. Gjenstående søkes å finansieres via lån som tas opp av Millionfisken AS, og salg av båtplasser.