Salangen-Nyheter

GIWC konferanse i New York:

Ble grillet av damene

NEW YORK: Sametingets internasjonale representant, John Bernhard Henriksen holdt innlegg fredag formiddag på konferansen for urfolkskvinner, der han forsøkte etter beste evne å svare på kritikken fra kvinnene om mangel på egne plasser i Alta-konferansen i juni.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

...