Salangen-Nyheter

SOS Barnebyer på besøk i Salangen:

Bli kjent SAMMEN

Onsdag kveld hadde representantene fra SOS Barnebyer foredrag hvor de informerte om prosjektet SAMMEN nede i Velvet på Sjøvegan. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

SJØVEGAN: I går kveld kom representanter fra SOS Barnebyer hit til Sjøvegan for å holde et oppstartsmøte for prosjektet SAMMEN som Salangen kommune er en del av.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

Salangen kommune er en av femten pilot-kommuner som er med i prosjektet SAMMEN som er et tiltak igangsatt av SOS Barnebyer. Prosjektet har som mål å gjøre det lettere for unge asylsøkere og enslige mindreårige å bli kjent med jevnaldrende norske unge med felles interesser. - I løpet av 2017 skal vi ut til femten kommuner som er med i prosjektet, til nå har vi vært hos ti som har signert samarbeidsavtale og noen til som er veldig interessert i å være med i dette prosjektet. Vi har vært helt fra Arendal i sør, til Salangen i nord. Vi er her i dag for å være med i oppstarten av prosjektet SAMMEN, akkurat nå skal vi ha et møte med representanter fra Salangen ungdomsråd og enslige mindreårige og informere om dette prosjektet, forteller prosjektrådgiver Tina Skogmo.

SAMMEN i Salangen; prosjektrådgiver Tina Skogmo, prosjektleder i Salangen Robert Digre (midten) og rådgiver for nasjonalprogrammet SOS Barnebyer, Heidi Melby. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Skape naturlige møteplasser

Høsten 2015 kom det veldig mange enslige mindreårige til Norge, og da fikk SOS Barnebyer forespørsel om å være med å gi de enslige mindreårige en god hverdag, og hvordan SOS Barnebyer kunne bidra med sin kompetanse og erfaring som en internasjonal organisasjon, noe som førte til at de startet opp det landsomfattende prosjektet SAMMEN. - Første steg i prosjektet er å skape naturlige møteplasser hvor enslige mindreårige og norske barn og ungdom kan møtes for å drive med felles interesser. Vi tenker at alle ungdom har en felles interesse eller en felles hobby som de kanskje ønsker å utvikle sammen, dette er noe som vi skal se på og finne ut om det er mulig å starte et prosjekt sammen over en litt lengre periode, forteller Heidi Melby som er rådgiver for nasjonalprogrammet SOS Barnebyer.

Her holder Heidi Melby fra SOS Barnebyer opp kartleggingsplakaten som gruppene får for å skrive ned sine interesser. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Oppstart til høsten

Det er Robert Digre som er prosjektleder for SAMMEN i Salangen, han forteller at de fra høsten av skal iverksette prosjektet først med et kick-off møte hvor alle unge er velkommen til å være med å delta. I første omgang skal de fylle ut en kartleggingsplakat hvor hver av de unge skal skrive ned stikkord om seg selv for å skape en oversikt over felles interesser, før det skal drøftes hvilke aktiviteter de kan ha for å bli bedre kjent med hverandre, dette kan være alt fra sport og spill, band eller utflukter. - Vi har fått midler for å samle norske ungdommer og bosatte enslige mindreårige flykninger til å slå seg sammen i grupper på seks, disse gruppene skal da selv finne ut hva slags aktiviteter de skal gjennomføre sammen, og håper dette vil slå positivt ut for kommunen og ungdommene, forteller prosjektleder Robert Digre.