Salangen-Nyheter

Salangen kommune:

Blir med i Friluftsråd

Salangen kommune vil tilslutte seg Friluftsrådet som strekker seg fra Salangen til Tysfjord i sør.

Salangen kommune vil tilslutte seg Friluftsrådet som strekker seg fra Salangen til Tysfjord i sør.

SJØVEGAN: I forbindelse med Friluftslivets år, har det vært jobbet med å få alle kommuner med i et Friluftsråd. Det er nå klart at Salangen kommune har sluttet seg til, og er med i et Friluftsråd som strekker seg fra Salangen i Nord til Tysfjord i Sør.

Publisert:

Annonse
Annonse

I dag finnes det 25 friluftsråd rundt om i landet, og som innbefatter 209 kommuner. Friluftsrådene er vanligvis organisert som "forening/organisasjon" som interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 eller som underutvalg til regionråd.Prosessen med opprettelse av felles friluftsråd for Ofoten og Sør Troms har pågått siden 2009. Her er det Salangen kommune skal være med, og kultursjef i Salangen kommune, Kurt Jan Kvernmo sier mye allerede er gjort. - Grovarbeidet er gjort, og skal behandles i kommunestyret 27.april. Dette blir en arena med stor tyngde som kan utrette noe, og det er et samarbeide som strekker seg fra Salangen i nord til Tysfjord i sør, så dette blir bra, avslutter Kvernmo.

Formål

En formålsparagraf sier at friluftsråd skal arbeide for å fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan i kommunene i Sør -Troms og Ofoten kan være medlemmer. Dett skal også være et kompetansesenter for friluftslivet og medlemskommunene. Narvik kommune er i dag vertskommune for Ofoten friluftsråd, og det legges opp til at dette videreføres for det nye rådet. Dette rådet skal få nytt navn, for nå er det blitt brukt Hålogaland friluftsråd som "arbeidnavn". Vedtak på nytt navn blir fattet på årsmøtet den 27. mai.

Kostnader

Gjennomsnittlig utgjør medlemskontigenten cirka 30 % av rådets budsjett. Det andre tilskaffes gjennom ulike tilskuddsordninger og andre aktiviteter. for Salangen kommune vil medlemsskapet koste kr. 24.420,- ut fra innbyggertall. Og i innstillingen heter det blant annet, at ordføreren gis fullmakt til å delta selv, eller finner andre fra formannskapet til å delta på friluftsrådets første årsmøte i 2015,og rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representant i friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe.

Annonse