Salangen-Nyheter

Minnestatuen av Per Tønder:

Blir offisiell avduking

Per Tønder hadde en lang og innholdsrik karriere, blant annet var han sogneprest ved Salangen prestegjeld i 25 år. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN.

SJØVEGAN: Etter at Per Tønder gikk bort i 2015, tok Salangen historielag initiativ til at det skulle lages et minnesmerke om den tidligere Salangen-ordføreren. Nå skal dette avdukes.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Per Tønder var født den 6. april i 1911 og gikk bort den 18. juli i 2015. I løpet av sitt 104 år lange liv holdt han flere viktige roller og var en pådriver for utbygging og utvikling av lokalsamfunnet, blant annet satt han som ordfører for Salangen kommune i 20 år og sogneprest i 25 år, i tillegg til å sitte som formann for TIRB og satt som leder i representantskapet til Troms kraftforsyning. At Tønder hadde hendene fulle i hele sin karriere medførte at han også fikk Kongens fortjenestemedalje i gull. - Jeg tør påstå at Salangen hadde sett ganske annerledes ut hadde det ikke vært for Per Tønder, forteller leder av Salangen historielag, Eliseus Rønhaug.

Avduking den 30. juni

Det var Salangen historielag som tok initiativet til å etablere et minnesmerke om Tønder, de sendte en forespørsel til kunstneren Alvin Jensvoll om å lage en statue av Per Tønder i full skala i aluminium som skal stå oppe ved Salangen kirke på Sjøvegan. Avdukingen vil skje under Millionfisken den 30. juni klokken 15:00, det vil bli holdt taler og selve avdukingen skal gjøres av Per Tønders datter.

ANNONSE
Annonse