Salangen-Nyheter

Midler fra Havbruksfondet:

Brukes for tilrettelegging

Salangen kommune har fått tildelt 6,9 millioner kroner i støtte fra havbruksfondet. – Dette er en engangs sum som skal brukes på tilrettelegging og femtidsrettede tiltak mot bo-lyst og trivsel, forteller ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

Salangen kommune har fått tildelt 6,9 millioner kroner i støtte fra havbruksfondet. – Dette er en engangs sum som skal brukes på tilrettelegging og femtidsrettede tiltak mot bo-lyst og trivsel, forteller ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.

SJØVEGAN: Salangen kommune har fått tildelt 6,9 millioner kroner i støtte fra havbruksfondet. – Dette er en engangs sum som skal brukes på tilrettelegging og femtidsrettede tiltak mot bo-lyst og trivsel, forteller ordfører i Salangen.

Publisert:

Annonse
Annonse

Salangen kommune har fått 6,9 millioner kroner fra havbruksfondet, og i den forbindelse har kommunen blant annet fått innspill fra næringsforeningen om hva pengene burde brukes til. Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo opplyser overfor nettavisen at dette er en sum som foreløpig er drøftet å bruke til fremtidsrettede tiltak i form av tilrettelegging for det lokale næringslivet, og lignende fremtidsrettede tiltak. Men formannskapet og kommunestyret skal ta stilling til dette framover.  Disse pengene som vi nå har fått vil det kunne være lurt å bruke på noe som kan vare på lengre sikt, og til å tilretteleggefor vekst og utvikling. Mye tyder på at det i administrasjonssjefens forslag til budsjett vil det være forslag til bruk av noen av midlene, sier Prestbakmo i intervju med nettavisen.