Salangen-Nyheter

Kistefossen:

Bygger ut vannføring

Salangen kommune foreslås til å ta driftingen av vannforsyning fra Kistefossen i fremtiden. Saken behandles i kommunestyret mandag.

SJØVEGAN: Boligeierne på Kistefossen/Fredheim har vedtatt og gå for kommunal finansiering av utbyggingen. Anlegget driftes videre av kommunen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I dialog med boligeierne på Kistefossen/Fredheim er løsning med kommunal utbygging valgt. Det er utarbeidet kostnadsspesifikasjon for utgifter for den delen som skal gjennomføres i kommunal regi og for den delen som skal utføres i privat regi, står det i sakspapirene til kommunestyremøtet.

Kostnad

Kostnadsoverslaget for det som skal gjennomføres i kommunal regi er beregnet til kr. 204.954,- eks mva. I tillegg kommer utgifter i forhold til prosjektering på kr. 50.000,- samt behov for reserver, heter det i sakspapirene.

Formannskapet

I november vedtok formannskapet følgende til kommunestyremøtet:

1. Salangen kommune gjennomfører utbygging av vannforsyning Kistefossen til kr. 300.000,- ekskl. mva

2. Finansiering av prosjektet dekkes av vedtatt låneramme jf. K.sak 67/12 punkt 15 a).

3. Tilknytningsavgiften for hver bolig settes til kr 2.925,-.

4. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan.

Så gjenstår det å se hva som blir vedtatt på kommunestyremøtet på mandag.