Salangen-Nyheter

Tallene for 2019 er klare:

Dårlig på kommunebarometeret

FORNØYD: - Det er all grunn til å ta de foreløbige resultatene for 2020 som en viss indikasjon på mulig sluttresultat. AKRIVFOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Kommunebarometeret for 2019 er klart og Salangen havnet på 252 plass.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Kommunebarometeret er en måling som sammenligner basert på til sammen 151 nøkkeltall innenfor 12 ulike sektorer.

Målingen utføres årlig og nylig ble den endelige rapporten for 2019 klar. I målingen for 2019 havner Salangen på 252. plass i den endelige utgaven av barometeret justert for økonomiske rammebetingelser.

I Troms er Salangen på 5. plass av kommunene for 2019. Kategoriene Salangen scorer best på er barnehage og helse med plasseringer på henholdsvis 51. og 41. plass.

Kategoriene det går dårligst i er grunnskole og kostnadsnivå med plasseringer på henholdsvis 364. og 349. plass.

Administrasjonssjef Lars Strøm uttrykker i et kommunalt dokument at resultatene for 2019 er middels målt mot landet for øvring, men at resultatene er gode målt mot de øvrige kommunene i Troms.

- Resultatene er gjennomgående gode innenfor barnehage, helse, sosialtjenesten, vann og avløp, og økonomi. Innenfor grunnskole, miljø og ressurser, og kostnadsnivå er resultatene i nedre halvdel på nasjonalt nivå. Arbeidet med å forbedre resultatene i disse sektorene er igangsatt for 2020, skriver han.

Kommunebarometeret kom også i en foreløpig utgave for 2020 den 11. mai.

- Det er all grunn til å ta de foreløpige resultatene for 2020 som en viss indikasjon på mulig sluttresultat. Likevel er det gledelig er vesentlig opp i tre av sektorene og holder god standard i helse selv om det er en marginal nedgang der, skriver han videre.

PLASSERING: Slik er plasseringene til Salangen kommune i kommunebarometeret fra helt tilbake til 2010. FOTO: SKJERMBILDE