Salangen-Nyheter

Ser mot Kvæfjord kommune:

– De legger til rette for utvikling

Mona Henneman fikk flere inntrykk inspirasjonstreffet om bygdenæring på Eggen gård i Bardu, nå håper hun Salangen kommune kan lære av Kvæfjord kommune om næringsutvikling i jord- og havbruksnæringen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Det ble arrangert inspirasjonstreff om bygdenæringer ved Eggen gård i Bardu med flere besøkende som både ga og fikk veiledning innen næringsutvikling og attåtnæring i landbruket.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Med besøk fra Innovasjon Norge, Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge, Mattilsynet, nærtliggende kommuner, representant fra Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, ble inspirasjonstreffet om bygdenæringer en god suksess ved Eggen Gård i Bardu.

Inn

Ingvild Sekse bærer mye ansvar ved Eggen Gård, blant annet med avl og oppdrett av nordlandshest / lyngshest, og er i tillegg en stor bidragssyter med «Inn på Tunet» FOTO: JON HENRIK LARSEN

Et tettere samarbeid

Målgruppen var alle som har tanker om å starte lokalmatbedrift, grønt reiseliv eller annen næring tilknyttet til landbruk og reindrift. Blant de besøkende var Mona Henneman som beskriver seg selv som «bondekjerring» og lokalpolitiker som mener et tettere samarbeid mellom aktører, kommunene og landbruk burde være mulig å få til. – Vi har alt i fra hav til fjell, vilt, bær og en fantastisk natur som vi kunne brukt mye mer enn det vi gjør i dag, også mot turisme, sier hun.

Sverre Hågbo er musiker, bonde og driver kulturalternativet Moen Kulturlåve, der han kombinerer fjøsdrift med unike konsertopplevelser. Han kunne si under sitt innlegg dette ikke var lett jobb, men at det bar frukt først etter mange år med hardt arbeid. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Ser mot Kvæfjord

Det er enda en god del aktive bønder i dag som dyrker blant annet poteter, neper og gulrøtter i Salangen. I tillegg til at samboeren til Henneman driver med ull- og kjøttproduksjon er det klare tegn at bygdenæringen ikke forsvinner med det samme, men i følge Henneman slitter bønder mer og mer å holde "hodet over vannet". Da mener hun  det er viktig å få i gang prosjekter som kan være med å styrke næringen på flere områder. Da peker hun ut Kvæfjord kommune som et godt eksempel å lære av. – Vi er små områder her lokalt, men Salangen er god på interkommunalt samarbeid. I Kvæfjord kommune er det en dedikert prosjektleder som styrer og hjelper med søknader og være et bindeledd for alle, både innenfor landbruk, fiskemat, reiseliv eller noe annet, så man kan dra i gang flere prosjekter lokalt og vise potensielle aktører at "ja, det er mulig", sier Henneman.

Ellen Elliseussen fra Kvæfjord kommune fortalte om Kvæfjord Matkultur, og det unike samarbeidet de har fått til med bygdenæringen i sin kommune, takket være å ha en dedikert prosjektleder ansatt i kommunen til å jobbe spesifikt med oppgaver knyttet til næringen. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Et offentlig ansvar

Som i Kvæfjord kommune, bemerker Henneman at en kommunal ansatt prosjektleder med hovedansvar mot bygdenæringen er viktig for videreutvikling. Hjelp til å sende søknader er blant ansvaret, men Henneman påpeker også at det er viktig for bøndene å bli sett. – De kan sette av tid til bønder over tid. Har dem konkrete spørsmål, er det lettere å få svar. At det å ha en prosjektleder er kjempeviktig; å ha en ildsjel som legger forholdene til rette og koordinerer alt sammen, og finner fram til ting gjør terskelen mye mindre for hver enkel å utvikle seg, eventuelt da å søke etter prosjektmidler til attåtnæring i bygda, avslutter Henneman.

Det ble servert varm lunsj, naturligvis fra nærområdet med lokale råvarer og arbeidskraft. FOTO: JON HENRIK LARSEN