Annonse
Salangen-Nyheter

Slik at bilene ikke kan komme inn

De stengte perleporten....

Menighetsrådet i Salangen har besluttet å låse portene inn til kirkegården i Salangen med kjetting, for å forhindre at folk kan kjøre inn med bilen på kirkegården. Det har skapt reaksjoner. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Menighetsrådet i Salangen har besluttet å låse portene inn til kirkegården i Salangen med kjetting, for å forhindre at folk kan kjøre inn med bilen på kirkegården. Det har skapt reaksjoner. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Det var torsdag i forrige uke at menighetsrådet i Salangen besluttet å låse portene inn til den nye kirkegården. Årsaken er unødvendig mye kjøring på kirkegården. Menighetsrådet hviler avgjørelsen sin på gravplassforskriften §9 om adferd på gravplass , der det fremgår at besøkende såvidt mulig skal ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. 

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Stegningen av kirkegården for biler har skapt stort sinne og engasjement blant folk, både i og utenfor Salangen. Men til tross for dette, har ikke menighetsrådet tenkt og snu i saken.

*Saken fortsetter under bildet*

- Det er trist at dette går utover de som ikke kommer seg på kirkegården uten ved hjelp av bil, og at deres muligheter begrenses til våre åpningstider. Vi håper at stengt port vil endre folks vaner, slik at vi på et senere tidspunkt ikke trenger å ha porten stengt, sier kirkeverge i Salangen, Tonje Østvik til nettavisen.

Menighetsrådet og kirkevergen uttrykker videre at gravplassen er et sted for stillhet og fred. Et sted for å sørge og minnes. Et sted for gråt. Et sted for å søke Gud.

- I Salangen har det dessverre blitt en uvane å kjøre på kirkegården. Når mange kjører inn blir det det som blir det normale. Selv om det er vei på kirkegården, betyr ikke det at det er en bilvei. Det er ikke parkeringsplasser inn på gravplassen. De er utenfor. I forbindelse med utvidelsen av gravplassen ble det satt opp nytt gjerde langs idrettsveien. Da ble det laget tre gangveier fra Idrettsveien, slik at det er mulig å komme seg inn fra flere steder og ikke skal bli så langt å gå, sier kirkeverge Tonje Østvik ovenfor nettavisen.

*Saken fortsetter under bildet*

Dette skiltet er satt opp på porten inn til kirkegården av Salangen menighetsråd. Det har skapt stort sinne blant folk. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Dette skiltet er satt opp på porten inn til kirkegården av Salangen menighetsråd. Det har skapt stort sinne blant folk. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Dette skiltet er satt opp på porten inn til kirkegården av Salangen menighetsråd. Det har skapt stort sinne blant folk. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Port ble gitt i gave

I 2003 fikk Salangen menighet smijernsport til kirkegården i gave fra eldrerådet.

- I sakspapirene fra den gang står det at det er alt for mye biltrafikk på gravplassen. Andre menigheter har klart å få bukt med biltrafikk på gravplassen, da må vi også klare det. Menighetsrådet håper at ny fin port kan hindre biltrafikken og at den roen som skal være på gravplassen, også kan falle over vår gravplass, sa menighetsrådet den gang.

Noen år senere ble dette skiltet satt opp utenfor kirkegården:

Hjelper ikke å oppfordre

Ved flere anledninger forteller menighetsrådet i Salangen at de har skrevet oppfordring i menighetsbladet om å la bilen stå ved kirkegården.

- Når det ikke hjelper å informere om at det ikke skal kjøres på gravplassen, ble det bestemt å låse porten. Vi ønsker ikke å stenge noen ute fra gravplassen, og det er trist at stengt port fører til at noen føler seg utestengt. Det er de ikke, og vi er behjelpelige med å låse opp porten for dem som har behov for å ta med bilen, sier kirkeverge Tonje Østvik til nettavisen.

Med kjettinger er porten inn til kirkegården i Salangen nå låst for allmennheten som ønsker å evt. bruke bil for å komme seg inn. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Med kjettinger er porten inn til kirkegården i Salangen nå låst for allmennheten som ønsker å evt. bruke bil for å komme seg inn. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Med kjettinger er porten inn til kirkegården i Salangen nå låst for allmennheten som ønsker å evt. bruke bil for å komme seg inn. FOTO: JON HENRIK LARSEN.

Annonse