Salangen-Nyheter

Kommunestyremøte i dag:

Debatt om penger

På bildet: I dag torsdag innkalles de folkevalgte i Salangen til høstens første kommunestyremøte. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Sakslista til dagens kommunestyremøte i Salangen inneholder åtte saker. Herunder også refferatsaker.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Den tyngste og mest omfattende saken blir nok sak 39/10: Budsjett 2011/økononomiplan 2011 - 2014. Den saken kommer sikkert til å ta lengst tid å medføre flest innlegg i møtet. Men legg også merke til sak 37/10: Økonomirapport 3/2010.

Finansreglementet

Denne saken har nok også stor allmenn interesse: Finansreglement for Salangen kommune. Utdrag av innlednig til saken, ref. fra brev fra Sør-Troms kommunerevisjon IKS av 04.06.2010: "Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommunelovens § 52. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 09.juni 2009. Den nye forskriften trer i kraft 1.07.2010." 

Hele kommunestyremøtet overføres direkte på web-tv av Salangen Nyheter fra kl. 12.00 og utover idag.