Salangen-Nyheter

Lavangen-ordføreren tar utfordring:

Debuterer som isbader

På bildet: Ordfører i Lavangen, Viktor Andberg stiller som isbader den 4.desember. FOTO: JON HENRIK LARSEN

Ordfører i Lavangen, Viktor Andberg (bildet) tar utfordringen fra ordførerene i Gratangen og Skånland om å stille som isbader på Evenskjer den 4.desember.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Ordførerne Svein Berg, Eva Ottesen og Viktor Andberg stiller som isbadere på Evenskjer 4. desember. Dette gjør de får å støtte opp om Den Store Isbaderdagen, og for å vise ved praktisk handling at de gjennom prosjektet Blest i Havlandet stiller opp for egen kommune, og for hverandre. Svein Berg er en garvet isbader, men for Eva Ottesen og Viktor Andberg er det første gangen de forsøker seg på dette. Det nærmeste de har vært isbading tidligere har vært bading i havet en god nord-norsk sommerdag.Mange ulike sider

Prosjektet Blest i Havlandet har mange sider ved seg. En av disse er å styrke samarbeidet og samholdet i og mellom kommunene. En annen er å fokusere på bolyst og bolysttiltak. Og en tredje er å skape oppmerksomhet om de tre kommunene med tanke på rekruttering av nye innbyggere.Vil underbygge

- Arrangementet Den Store Isbaderdagen er i så måte et godt tiltak som underbygger alle disse sidene. Det er et arrangement som har fått stor oppmerksomhet også i nasjonale medier. Det er et klart trivselstiltak som kan virke samlende i den mørke årstiden. Ordførerne har derfor bestemt seg for å gå til det, for i alle fall to av dem, drastiske tiltak å stille som isbadere på Den Store Isbaderdagen. Og oppfordrer innbyggerne i egne kommuner om å følge deres eksempel og delta på isbadingen på Evenskjer lørdag 4. desember, forteller Bjørn Opdahl i selskapet ProUT.