Salangen-Nyheter

Isogaisa 2013:

Dehálaš guossit

Dán noaidesoappi sáhtát oaidnit dán jagaš Isogaisa festiválas oaidnit, mii lágihuvvo čakčamánu álggus. GOVVA: ISOGAISA.ORG

LOABAT: Sihke Máilmmirumbu ja Noaidesoabbi, dahje The Shaman Crozier, bohtet dán jagaš Isogaisa festiválii čakčat mii lágiduvvo 1.beaivve čakčamánus gitta 8.beaivai.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

– Go ná olu positiiva energiija čoahkkana de lea baggu ahte ferte šaddat earenoamáš buorre festivála, lohka Ronald Kvernmo gii lea festivála álggaheaddji. Isogaisa lea festivála gos ii leat lohppii navddašit gárrenmirkkuid ja gos álgoálbmot kultuvra ja spirituálalaš doaimmat leat guovddažis. Doppe leat sihke seminárat, kursat, logaldallamat, čájáhusat ja maiddai musihkka. Ieš alddis festivála lágiduvvo Loabága suohkanis Fjellkysten-nammasaš báikkis. – Isogaisai leat buot lágan olbmot bures boahtin, ja diehttelas maiddai olbmot iešguđetlágan riikkain, lohka Kvernmo.

Vaikko mii

Dán jagaš festivála lágiduvvo 1.beaivve čakčamánus gitta 8.beaivai. – Mii álgit seminárain, kursan ja logaldallamin jo 1.beaivve čakčamánus ja bearjadaga 8.beaivve álgá ieš alddis festivála, lohka Kvernmo. Máilmmirumbu lea norggabealle jurdda ja lea leamaš mielde Isogaisa festiválas ovdal. Dán jágii rumbu boahtá deaivat noaidesoappi mii lea Ruoššas eret. – Mii leat vuordan badjel jágii ahte noaidesoabbi galgá fas boahtit Isogaisa festiválii ja dál diehtit ahte boahtá, ja beassá maid vuosttaš geardde deaivat máilmmirumbu, loahpaha Kvernmo áŋgirit.