Salangen-Nyheter

Å være bruker av helsevesnet:

Deler sine meninger

Karina Kvien er mor til bruker av helsevesenet, og forteller om sitt forhold til helsevesenet. FOTO: PRIVAT.

SJØVEGAN: Førstkommende tirsdag skal Karina Kvien være en av foredragsholderne for sykepleierstudenter ved Nord Universitet i Bodø. Hun forteller om sitt nære forhold til helsevesenet som pårørende bruker av helsevesenet.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Tirsdag 10. januar er Karina Kvien en av foredragsholderene på Profesjonshøyskolen i Bodø. Foredraget handler om det å være pårørende bruker av helsevesenet. - Vi har måtte benytte mange felt innenfor helsefag, alt fra tannhelse til kirurger, og har dermed fått erfare det norske helsevesenet på veldig nært hold, sier foredragsholder Karina Kvien fra Salangen.

På godt og vondt

Karina er mor til en bruker av helsevesenet, og har fått oppleve det norske helsevesnet på godt og vondt. - Regelverket fungerer fint i teorien, men i praksis er det en del som bør endres ettersom de ikke dekker alle tilfellene, sier Kvien. Hun forteller videre at ved flere anledninger har hennes familie blitt stående uten hjelp, på grunn av at regelverket ikke dekker deres spesielle behov.

Motivere og informere

Å være avhengig av helsefaglige tjenester er i seg selv en utfordring, og målet med foredraget er å motivere og informere fremtidige helsefagarbeidere, slik at pasienter og brukere skal få et mer dynamisk møte med helse- og omsorgstjenesten i hverdagen. - Det vi etterlyser mest er en felles saksbehandler som tar seg av våre saker i alle de forskjellige områdene og som ser helhetsbildet, sier mor til bruker av helsevesenet.

Håper foredraget fører til bedre sammarbeid

Tidligere har dette foredraget blitt holdt 4 ganger ved Universitetet i Tromsø, hvor de blant annet informerer helsefagstudentene om hvordan det er å være bruker av helsevesenet, hvorpå etter foredraget har professor og anestesilege, Mads Gilbert holdt et foredrag sett fra helsefagarbeiderenes side. På denne måten får de blivende helsefagarbeiderene sett situasjonene fra begge ståsted, og vil dermed føre til et bedre sammarbeid mellom bruker og personell.

Mye byråkratisk motgang

Kvien er mor til bruker av helsevesenet, og har fått mange erfaringer fra sitt ståsted. Hennes sønn har fått god hjelp på mange områder, men hun legger til at det er enda mye med helse- og omsorgstjenesten som kunne vært forbedret. Hun legger vekt på at det er mange byråkrati-tjenester som er lite samarbeidsvillig. Karina forteller at hun har opplevd mye byråkratisk motgang både fra nav, helfo og utenrikskontoret på Rikshospitalet. Hun har som mål å fremme problemet rundt dette og håper det vil føre til endringer. I dag har familien Kvien mange forskjellige saksbehandlere som fører til dårlig kommunikasjon og igjen gjør behandlingen mer utfordrende, og mye unødvendig byråkrati.