Salangen-Nyheter

Engasjert ungdom fra Lavangen:

Deltar på konferanse

Håkon Nygård fra Lavangen deltar på trafikksikkerhetskonferanse.

TENNEVOLL: 18 år gamle Håkon Nygård (bildet) fra Lavangen skal delta på trafikksikkerhets-konferanse for ungdom i Oslo.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nygård er med i Ungdommens fylkesråd. Det er Troms Trafikksikkerhetsutvalg som dekker kostnadene ved deltakelse på konferansen. - Invitasjon fikk vi fra fylkesråd for samferdselsråd Terje Olsen, som er svært opptatt av å invitere med ungdommen i Troms med i samferdselsdebatten, forteller Håkon tydelig engasjert. Konferansen er en nasjonal konferanse om risikoutsatte ungdommer i trafikken. Konferansen går over to dager i Oslo.

Ny kunnskap

Målsettingen er å bidra med ny kunnskap, skape nettverk og debatt. En ønsker å gi deltakerne inspirasjon og verktøy til å styrke arbeidet mot ungdomsulykkene nasjonalt og lokalt. Konferansen åpner med å se ungdomsulykkene i et europeisk perspektiv. Deretter ser en på overordnede tiltak for å bedre trafikksikkerheten, og spesifikke ungdomstiltak.

Dette er noen av temaene som presenteres:

- Internasjonale erfaringer

- Infrastruktur på veiene

- Effektive politikontroller

- Ny teknologi i bil

- Gradert førerkort for ungdom

- Anvendelse av veitrafikklovens § 34