Salangen-Nyheter

Bøndene og reindriftsnæringa fortviler:

- Det blir bare verre

Flere interesserte bønder fra Salangen og nabokommunene var kommet på møtet mandag i Salangen kulturhus. FOTO: JON HENRIK LARSEN

SJØVEGAN: Både reindriftsutøvere og sauebønder fortviler over situasjonen med rovdyr. Mandag formiddag var både næringa og offentlige myndigheter samlet til et felles møte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Mens jerv, gaupe, og bjørn forsyner seg av matfatet som sendes ut på beiteområdene hver vår, sitter bøndene fortvilt og tvinner tomler. Forvaltninga her nord kan lite gjøre med regelverket bestemt av norske myndigheter. Bestandsmålene er vanskelig å holde på vedtatt nivå, og bøndene har mest lyst til å gi opp til fordel for nattesøvn og åtte til fire-jobb.Fantastisk

Salangen- bonde Terje Paulsen er en av bøndene som sliter med store tap. Han forteller at situasjonen bare blir verre og verre, år for år.-  Istedet for at bestanden av rovdyr går ned, ser vi en økning både i antall dyr, og antall tapte dyr på beite, sier Paulsen. Han beskriver hver beitesesong som en dommedag, og han kan ikke forstå at enkelte ønsker å starte med sauedrift. - Det er uforståelig at noen ønsker å gjøre dette. Selve yrket er fantastisk, men ikke noe næring å bli værende i dersom ikke bestanden av rovvilt går ned, sier Paulsen.På bildet:

Reindriftsutøver Ole Mathis Eira sier at reindriftsnæringa i Troms sliter langt mer enn i Finnmark. FOTO: JON HENRIK LARSENKvote

Paulsen får støtte av reindriftsutøver Ole Mathis Eira fra Salangsdalen, som sier at reindriftsnæringa i Troms sliter langt mer enn i Finnmark. - Situasjonen i de to fylkene er helt forskjellig. Mens man i Troms sliter med å holde reinbestanden oppe, har man for mange dyr i Finnmark, sier Eira. Eira har tillatelse til å eie 2400 rein, men sliter å få opp tallet. Han mangler cirka 1000 dyr for å oppfylle kvoten, og når det gjelder antall slakt i året, har han vært helt nede på 10 prosent. - Mens man tidligere kunne slakte 1000 rein i året, er vi helt nede i 100 rein per år nå til dags, sier Eira.

Se videoreportasje til saken: