Salangen-Nyheter

Administrasjonssjef om Fylkesmannens utdelte midler:

- Det er alt for lite

FOR LITE: Administrasjonssjef i Salangen kommune mener midlene som har blitt tildelt er for lite. FOTO: ALEKSANDER WALØR

FOR LITE: Administrasjonssjef i Salangen kommune mener midlene som har blitt tildelt er for lite. FOTO: ALEKSANDER WALØR

SJØVEGAN: Ni millioner kroner ekstra får kommunene i Troms og Finnmark i skjønnsmidler på grunn av korona-situasjonen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger 250 million kroner ekstra til skjønnsmidler.

Av dette får kommunene i Troms- og Finnmark 9,066 millioner kroner.

Det skriver Fylkesmannen i en pressemelding. Midlene fordeles basert på folketall, med en minstesum på 100 000 kroner.

Grunnen til at kommunene nå blir tildelt midler er for å dekke de ekstraordinære utgiftene som kom ved etablering av beredskap i forbindelse med korona-viruset. Dette uavhengig av hvor hardt rammet kommunen har vært i den første fasten av virusutbruddet. Salangen, Lavangen og Ibestad får utdelt minstesummen på 100 000 kroner.

Tromsø får mest med 2 557 666 kroner i tildelte midler. Harstad får utdelt 820 823 kroner. Alta stikker av med den tredje største andelen av utdelingspotten med 690 770 kroner.

Administrasjonssjef i Salangen kommune Lars Strøm er ikke helt fornøyd med den utdelte summen.

- Alle monner drar, men det er alt for lite til å dekke kommunens faktiske merutgifter i forbindelse med håndtering av korona-krisen. Vi forutsetter at regjeringen jobber med en mer omfattende støttepakke til kommunene, sier han i en SMS til nettavisen.

Annonse