Salangen-Nyheter

Kreosot-stolpene gjør Solveig syk:

– Det er ingen hjelp å få

Solveig Nilsen har siden påsketider kjempet for å få fjernet to kreosot stolper som Nordix Data har satt opp like utenfor huset hennes ved Brannvoll.

BRANNVOLL: Solveig Nilsen (innerfelt) har siden påsketider kjempet for å få fjernet to kreosot stolper som Nordix Data har satt opp like utenfor huset hennes ved Brannvoll.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Da Nordix Data satt opp to kreosot stolper i nærheten av huset til Solveig Nilsen merket hun fort endinger i helsa. Ved påsketider tok hun kontakt med Bardu kommune om situasjonen, men der ble hun møtt med lite forståelse og imøtekommenhet. – Jeg har henvist meg til en rekke etater i håp om å få hjelp, ettersom at stolpene påvirker astmaen min og har gjort meg enda sykere. På grunn av dette må jeg nå ta en rekke medisiner for å komme meg gjennom dagen. Jeg har og tatt kontakt med mattilsynet og fylkesmannens miljøvernavdeling, men hos begge fikk jeg i svar at de hadde ingenting med dette her å gjøre, forteller Nilsen fortvilet.

Stolpene skal ikke flyttes

Så tok hun igjen kontakt med Nordix Data, som ga henne klar beskjed om at stolpene overhode ikke kom til å bli skiftet. – Etter langt om lenge fikk jeg et tips om hvem i kommunen jeg skulle snakke med, men selv der fikk jeg bare beskjed om at det ikke var noe å gjøre med saken. Jeg hadde med prøver som jeg hadde tatt av kreosot stolpene som han fikk se, og lukte på, og slo fast at dette var kreosot. Han gikk så på nett å begynte å lese seg opp på saken, og kom frem til konklusjonen om at dette var helseskadelig, men her sluttet kommunikasjonen, og jeg venter fermdeles på videre svar, forteller Solveig Nilsen.

Fikk medhold av fylkeslegen

Dårlig kommunikasjon ser ut til å være en rød tråd i denne saken sett fra Solveigs side, med et unntak fra da hun tok kontakt med fylkeslegen i Troms. – Da jeg henviste meg til fylkeslegen i Troms så fikk jeg straks svar, han reagerte med å gi med medhold i saken og viste til miljøvernparagrafene, dette ble videresendt til Bardu kommune som var rette instansen, men igjen sitter jeg enda å venter på noe svar fra dem. Kommunen hjelper meg ikke på noen måter, sier Solveig Nilsen.

Forvilet

I dag er Solveig usikker på hvordan ting vil gå videre ettersom både kommunen og Nordix Data har satt ned foten. – Jeg bor alene og alt av utearbeid må jeg selv foreta meg, sommer som vinter, og med de stolpene stående der å forpeste. Jeg har kommet til den konkusjonen at det er bedre helsevern for dyr enn det er for mennesker. I tillegg har dette også medført at jeg har fått flere allergier på grunn av dette, og har merket at hvis jeg er noen dager hjemmefra så blir helsa fort bedre, men går rett tilbake til det gamle når jeg kommer hjem igjen.

ANNONSE
Annonse