Salangen-Nyheter

Slår samarbeidet sprekker?:

- Det er vi som får skylden

BYGG: Slik ville bygget ha sett ut. FOTO: DYRØY KOMMUNE

SJØVEGAN/BRØSTADBOTN: Først ble leilighetsbygget som skulle stått i sentrum av Brøstadbotn prosjektert og vedtatt i kommunestyret tidligere. I går ble prosjektet skrapet i et nytt kommunestyremøte.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Dyrøy Arbeiderparti uttrykker skuffelse over at prosjektet ikke blir noe av.

- I stedet for å gå i gang med et ferdig prosjektert leilighetsbygg som hadde fått ekstra stort tilskudd fra Husbanken, og som sammen med næringslokalene i 1. etasje kunne gitt oss noe å virkelig bygge videre på i sentrum av Brøstadbotn, valgte Senterpartiet, Frp og uavhengig representant i går å forkaste alt arbeid og starte på nytt, skriver dem på sine Facebook-sider.

Dyrøy Arbeiderparti stiller seg i samme innlegg uforstående til hvorfor det ikke ble vedtatt et prosjekt dem mener kunne gitt positive resultater.

- Det var mye diskusjon om leiepris, både for næringsarealer og boliger. Vedtaket rådmannen og formannskapet anbefalte å gå inn for, dannet en øvre ramme. Ingen kan si, før anbudet var gjennomført, hva leieprisen faktisk ville blitt. Med lav rente i sikte i lang tid framover, og en god samspills-entreprise, kan det hende at vi ville fått positive resultater av det. Å bygge nytt i Dyrøy koster det samme som å bygge nytt andre steder. Hvorfor har man ikke trua på eget boligmarked og på næringslivet sitt?, skriver dem videre i innlegget.

Også Høyre i Dyrøy har kommentert saken gjennom egen Facebooks-side. Dem uttrykker også skuffelse over vedtaket som ble fattet i går.

- Vi i Dyrøy Høyre er svært lei oss for at dette prosjektet ikke blir noe av. Vi beklager til alle dere som har ventet på at bygget skulle bli ferdig og som har hatt tro på prosjektet. Vi beklager til administrasjonen som har forberedt sak etter sak og brukt masse tid på å innhente informasjon og legge dette fram til oss politikere, vi beklager til dere som har jobbet med omstilling og utvikling og ser at det dere har arbeidet fram ikke blir noe av, skriver Dyrøy Høyre på sine Facebook-sider.

BYGG: Det er dette bygget Senterpartiet, Fremskrittspartiet og et uavhengig kommunestyremedlem stemte mot. FOTO: DYRØY KOMMUNE

Framskrittspariet ved lokallagsleder Roger Tronstad mener Arbeiderpartiet og Høyre i Dyrøy fremstiller saken ensidig.

- De forteller bare hvor bra bygget er og ikke hva risikioen er. Det er litt ensidig framstilling fra Arbeiderpartiet og Høyre, sier han til nettavisen onsdag kveld.

Tronstad mener Fremskrittspartiet får skylden for at prosjektet ikke blir noe av.

- Dem prøver å legge skylden over på oss for at det ikke blir gjennomført. Vi stemte sammen med de uavhengige og Senterpartiet om et alternativt forslag. Det er et forslag som innbefatter boliger og næringsbygg. Det er ikke på detaljnivå, men vi har sagt hva vi ønsker, sier han.

Han mener risikoen ved å bygge ferdig prosjektet ville blitt fort stort all den tid det, i følge han, ikke foreligger interessenter på leilighetene og hyblene som kunne kommet.

- Kommunen har eierinteresser i utbyggerne. Hadde det blitt bygget kunne det hendt at det hadde gått bra. Det er for stor risiko. Vi har utfordret dem til å komme med navn på firma og privatpersoner som er interessert å kjøpe eller leie i bygget. Jeg tror ikke det er så mange som dem skal ha det til, mener Tronstad.

Han forteller at FrP, Ap og Høyre har en samarbeidsavtale som har stått i lengre tid.

- Jeg mener vi skal fortsette å bygge leiligheter i sentrum. Vi har en samarbeidsavtale med AP og Høyre. De prøvde seg på at vi hadde forpliktet oss til å gå med på prosjektet. Vi har forpliktet oss til å bli med på sentrumsutvikling på bolig og næring, men det mener vi fremdeles skal gå an å få til, men ikke å bygge et bygg ingen har sagt de skal inn i, sier han.

Han mener også at argumentet om at FrP ikke gjør nok for ungdommen ikke holder vann.

- De har brukt mot oss at vi ikke skal gjøre noe for ungdommen. Det er absolutt vår intensjon å stille opp for ungdommen. Det ble brukt som et argument at man skulle kunne tilby hybler og leiligheter til ungdommen, men når vi hører at leieprisene blir 7000kr i måneden for de små og 10 000 for leiligheten så vil det bli dyrt for mange, sier han.