Salangen-Nyheter

Folk skal fortsette å gjøre sitt beste:

- Det er viktig og bli sett!

FpU-representantene fikk møte Jon Henrik Larsen og Salangen-Nyheter ved bedriftsbesøk. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

SJØVEGAN: I denne uka kom Sindre Kristiansen, Martine Tennholm og Solveig Skjærstein fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) på bedriftsbesøk til Salangen-Nyheter for å bli kjent med bedriften og å vise sin støtte til daglig leder Jon Henrik Larsen.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Under skolevalget tidligere samme dag nevnte Kristiansen, en av debattantene, Larsen og Salangen-Nyheter: — Vi vil at mennesker som Jon Henrik skal kunne fortsette å gjøre sitt beste, da kommunens oppgave skal være å oppbygge folk, heller enn å nedbygge de. Som medlem av FpU søker Kristiansen å vise støtte til Larsen på grunn av tidligere valg gjort av kommunen som fjerner den betydelige daglig støtten Larsen tidligere har fått via BPA (brukerstyrt personlig assistent).

FpU-representantene hører hvordan frataket av BPA-støtte har påvirket Larsens hverdag. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Gulrot fremfor pisk

I løpet av besøket forteller Kristiansen litt om hva FpU står for innen miljø, utdanning og sammenslåing. Angående miljø sier han at de ser at utslippene har gått ned i veldig stor grad. — Vi har hatt storsatsing på elbiler og har gjort de billigere for folk å kjøpe og å eie, forklarer han, og peker ut at politikken deres handler om gulrot fremfor pisk, der gulroten, belønning, er et miljøvennligere samfunn. — Ja, vi har også sett problemene med elbiler, særlig med kalde vintre oppe i nord, men vi ønsker å utbedre tilbudet og få opp flere ladestasjoner, sier han ved videre spørsmål.

Ønsker å forbedre tilbud

Om utdanning og sammenslåing fortsetter Kristiansen med at FpUs ønske er at elevene skal ha mest mulig å si i skolehverdagen, da det er deres fremtid det er snakk om. — Vi ønsker å utvide yrkesfag, eller utvide tilbudet med spesialiserte områder innen yrkene, sier han, og smiler når han legger til at de allerede har fått innført Livsmestring som et fag i grunnskolen slik at elevene skal være bedre forberedt i møtet med fremtiden. For sammenslåing drar han frem Sverige som eksempel: — Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge, men halvparten av kommunene, og vi ser at de utøver et bedre tilbud til befolkningen. Han forklarer at FpU ønsker å gjøre det så attraktivt som mulig for ungdom å bosette seg i distriktene, med flere lærlingplasser, utviklede jobbmuligheter og utvidet kollektivtransport. — Vi søker å gi et bedre tilbud til folk for at de skal ønske å bosette seg i distriktene. Salangen-Nyheter og MIKI-Senteret er et slikt tilbud.

Larsen forteller om mulighetene Salangen-Nyheter og MIKI-Senteret tilbyr. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Utrolig lærerikt

Både Tennholm og Skjærstein mener det har vært utrolig lærerikt å se hvordan Salangen-Nyheter drives, og å høre hvordan det styrker nærmiljøet. De ønsker å kontakte andre partier for å vise det tilbudet Salangen-Nyheter gir nærmiljøet, og håper andre kommer til å se det. — Det er viktig at man blir sett, heller enn å bli borte i systemet, sier Tennholm, og ser på hvordan Larsen tidligere har brukt bedriften til å gi støtte til folk som har vært i fare for å forsvinne i systemet. — Det er et ekstremt fint tilbud, og vi håper kommunen lar ham fortsette med dette, legger Skjærstein til.

Er fornøyde med besøket. Fra venstre: Solveig Skjærstein, Jon Henrik Larsen, Martine Tennholm og Sindre Kristiansen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.