Salangen-Nyheter

Hva skjer med Herredshuset:

- Det føltes ubehagelig

I går under kommunestyremøtet ble det orrientert om statusen til Herredshuset. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

SJØVEGAN: På gårsdagens kommunestyremøte i Salangen ble styret og befolkningen orientert om statusen på det historiske bygget i sentrum, nemlig Herredshuset. Det har blitt gjort luftmålinger, og rapportene viser at bygget bærer preg av elde.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Administrasjonssjef Frode Skuggedal kunne informere om at da de hadde inspeksjon med konservatoren var det flere som følte ubehag med å være i bygget. - I etterkant har vi hatt luftmålinger og da fant vi ut hva som er inni bygget. Rapporten viser at det ikke har blitt målt skadelig mengder med muggsopp, men at bygget bærer preg av elde, forklarte Skuggedal til kommunestyremøtet.

Stor interesse

Selv om de følte ubehag med å være der med tanke på luftkvalitet kan Skuggedal fortelle at det er en interesse om å verne Herredshuset. - Det her er et bygg som ikke finnes mange andre plasser, dette er et bygg som har en særegen fasade med et inngangsparti som er spesielt. Summen av disse to elementene vil det gjøres en faglig vurdering med riksantikvaren i Tromsø om videre prosess. Så der står saken, sier Skuggedal avslutningsvis i orienteringen. Kommunene avventer nå på et skriftlig svar og basert på den kan da se hva den kommunal handlingsplan er med bygget.