Salangen-Nyheter

Fokuserte på samebevegelsens seier:

- Det samiske inn igjen

1.mai feiringen i Salangen var også i år preget av mye sang, med Eliseus Rønhaug som forsanger. FOTO: JON HENRIK LARSEN

LUNDBRYGGA: Årets 1.mai taler i Salangen var statssekretær Raimo Valle (AP). Han fokuserte blant annet i sin tale på samebevegelsens seier med å få det samiske mer inn i samfunnet igjen, etter mange års kamp.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse

Årets 1.mai-slagord var “Arbeid gir velferd”. Arrangementet i år var lagt til Lundbrygga på Sjøvegan, der arbeiderbevegelsen i Salangen, Lavangen og Gratangen var samlet til et felles arrangement. Melodier som "Internasjonalen" og "Frihetens forpost" runget ut over lokalene på Lundbrygga denne solrike 1.mai dagen.

På bildet: 

9 år gamle Ingrid Rollmoen fra Lavangen spilte fløyte for de fremmøtte på Lundbrygga. FOTO: JON HENRIK LARSENNydelig fløytespill

 

I tilegg til tale og sang, var det også en rekke med kulturelle innslag fra unge mennesker fra regionen. Blant annet spilte Ingrid Rollmoen på 9 år fra Lavangen "Karius og baktus" på fløyte. Rundt 70 mennesker møtte frem til arrangementet søndag ettermiddag.Se videoinnslag fra arrangementet under: