Annonse
Salangen-Nyheter

Presentasjon under festivalen Márkomeannu

Dette er de nye samiske veiviserne

De fire nye samiske veiviserne er Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag, Ole-Christer Hætta (19) fra Kautokeino.

De fire nye samiske veiviserne er Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag, Ole-Christer Hætta (19) fra Kautokeino.

Fredag kveld ble fire nye Samiske veivisere offentliggjort ved den samiske festivalen Márkomeannu.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

Annonse
Annonse

For skoleåret 2022/2023 er det to gutter og to jenter som er valgt som Samiske veivisere.

De nye veiviserne er Mathis Eira (20) fra Kautokeino og Kvænangen, Benedikte Eriksen (18) og Linnea Knutsen (20), som begge er fra Drag, Ole-Christer Hætta (19) fra Kautokeino,.

Den nye veiviseren Benedikte Eriksen gleder seg veldig til å være neste skoleårs Samiske veiviser.

- Det blir et spennende år med mye ny lærdom og mange nye minner. Jeg gleder meg spesielt til å reise rundt å møte andre ungdommer i norske skoler og fortelle om vår kultur og historie, sier den nye veiviseren.

Lykkeønskninger

Rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars ønsker de nye veiviserne velkommen som studenter til Samisk høgskole. Samtidig har hun lykkeønskninger på veien videre til de nye Samiske veiviserne, som nå er det 19. kullet Samiske veivisere.

- Samiske veivisere har en viktig funksjon når de får treffe og snakke med ungdommer i norske skoler og fortelle om samisk kultur og samfunn. Veiviserordningen er viktig fordi ordningen bidrar til at ungdommer i storsamfunnet får økt kunnskap om samer. Samiske veivisere er også med på å forebygge uvitenhet, diskriminering og hatefulle ytringer mot samer.

En reise i samisk kultur

Ordningen Samiske veivisere drives av Samisk høgskole og finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» ved Samisk høgskole. Deretter starter reisene rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn. Dette er formidling av ungdom til ungdom og har eksistert siden 2004.

- Siden starten i 2004 har veivisernes aktiviteter økt og det er stor interesse for ordningen Samiske veivisere. Samisk høgskole ser fortsatt at det er behov for å videreutvikle og styrke veiviserordningen, og jeg håper også at regjeringen ser dette behovet. Jeg ønsker de nye veiviserne lykke til og velkommen som studenter ved Samisk høgskole, sier rektor Laila Susanne Vars.

Annonse