Salangen-Nyheter

Barnehage med uoffisiell åpning:

Dører står åpne om natta

Åpen-dag dør i nye Vasshaug barnehage

SJØVEGAN: I nye Vasshaug barnehage står dørene åpne for alle; også nattestider.

Salangen-Nyheter
Nye Salangen-Nyheter AS

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Svært seint torsdag var en natterangler innom barnehage-tomta på nattevandring i det fine natteværet, og ble møtt med åpne natte-barnehagedører. I forbauselse over at barnehagen hadde åpnet sine dører for publikum før trappa var ferdigbygget og ytterveggene malt, kauket natterangleren en forespørsel inn i lokalet, der det med høy og klar ærbødig stemme ble spurt om hvor mange folk som var til stede under premiere-åpningen på nybygget.

Ikke noe svar

Da nattegjesten ikke fikk noe svar hverken fra festfolk, arbeidsfolk, småfolk eller annet folk, forlot han det gjennomtrekte bygget og gikk hjem, i dyp beundring over barnehagens konsekvente åpen-dør politikk. Her er det åpent hus til og med når det er tomt hus.